bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Strefa "30" w kolejnej dzielnicy Gliwic

strefa30 1

W kolejnej części Gliwic, tym razem w Bojkowie wprowadzona zostanie strefa ograniczonej prędkości. Na dwóch ulicach: Chmielnej i Łąkowej pod koniec przyszłego tygodnia nie będzie można już poruszać się z prędkością większą niż do 30 km/h.
Od ubiegłego roku strefy ograniczonej prędkości obowiązują m.in. w dzielnicach: Sikornik i Czechowice. Zarząd Dróg Miejskich sukcesywnie wprowadza je na terenie Gliwic , tam gdzie zachodzi taka potrzeba. Strefy ograniczonej prędkości wprowadza się dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i rowerzystów
.