ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
UE

Strona główna Kontakt

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

telefon: (32) 300-86-00, (32) 300-86-01, (32) 300-86-02
faks: (32) 300-86-99
faks (Sekretariat): (32) 300-86-97
e-mail: zdm@zdm.gliwice.eu
Godziny przyjęć klientów przez pracowników referatów ZDM
Poniedziałek 12:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 11:00
Środa 12:30 - 15:30
Czwartek 08:00 - 11:00
Piątek 08:00 - 11:00
  • Spis telefonów do pracowników i referatów [link]
  • Dyżury pracowników ZDM dot. awarii w pasie drogowym: (32) 300-86-83
  • Numery telefonów do pracowników Akcji Zima:
    Koordynator zespołu - Andrzej Razmus 607-606-225
    z-ca koordynatora - Ryszard Hanzel 667-096-122
    inspektor - Julianna Paruzel 607-608-832
NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

Przyjmowanie stron.
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdą środę w godzinach 10.00 - 12.00. Przed wizytą w Zarządzie Dróg Miejskich należy telefonicznie lub osobiście uzgodnić termin i godzinę spotkania z osobą obsługującą sekretariat.

Korespondencję w sprawie dostępu do informacji publicznej można kierować:
a) elektronicznie na adres: zdm@zdm.gliwice.eu
b) telefonicznie pod nr tel. 32 30-08-603
c) kontakt osobisty w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich,
ul. Płowiecka 31, Gliwice
d) pocztą na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice.
e) elektroniczna skrzynka podawcza

Konta bankowe

Konto dochodowe - wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, najmu, dzierżawy:
ING Bank Śląski S.A.
58 1050 1298 1000 0022 8940 7450

 

Konto depozytowe (Zamówienia Publiczne):
ING Bank Śląski S.A.
13 1050 1298 1000 0022 8940 7484


Konto bankowe dla opłat dodatkowych za postój w strefie płatnego parkowania:

ING Bank Śląski S.A.
64 1050 1230 1000 0024 1695 2105
(W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę nieuiszczenia opłaty za parkowanie).

 

Na rachunek w ING Bank Śląski S.A. 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
winny być dokonywane wpłaty z tytułu
opłaty skarbowej (za pełnomocnictwa i inne czynności urzędowe z zakresu administracji publicznej dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek Strony zgodnie z załącznikiem do Ustawy o opłacie skarbowej
z 16.11.2006r).

 

Jak dojechać

Do Zarządu Dróg Miejskich można dojechać środkami komunikacji zbiorowej.
Na przystanku "Aleja Majowa" przy ul. Andersa zatrzymują się autobusy linii: 93, 186, 699.
Na przystanku przy ul. Daszyńskiego dojechać można autobusem linii: A4.
Przyjeżdżający własnym samochodem mogą skorzystać z parkingu znajdującego się przed wejściem do budynku ZDM.
Załatwianie każdej sprawy w Zarządzie najlepiej rozpocząć w Biurze Obsługi Interesantów, który mieści się na parterze budynku – w holu. Można tam zasięgnąć wyczerpujących informacji na temat trybu postępowania w każdej załatwianej sprawie, otrzymać wymagane dokumenty oraz dowiedzieć się, w którym pokoju urzęduje osoba odpowiedzialna za daną sprawę.

 Duża mapa