bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Opłaty dodatkowe za postój w strefie płatnego parkowania - zmiany numerów kont

Opłaty dodatkowe należy wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Do 31 grudnia 2021 r. wpłaty powinny być dokonywane na konto w ING Bank Śląski nr 64 1050 1230 1000 0024 1695 2105.
UWAGA! Od 1 stycznia 2022 r. następuje zmiana numeru konta: 69 1160 2202 0000 0005 0732 6828 - Bank Millennium S.A
W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę nieuiszczenia opłaty za parkowanie.