bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

46 chorych drzew przy ul. Toszeckiej

usuniecie
usuniecie 1
usuniecie 2
usuniecie 3
usuniecie 4
usuniecie 5
usuniecie6

Wzdłuż ul. Toszeckiej rośnie czterdzieści sześć chorych drzew, które muszą zostać usunięte. W zamian nasadzonych zostanie osiemdziesiąt sześć klonów polnych odmiana „Elsrijk”. Usuwanie drzewostanu na odcinku od skrzyżowania ul. Toszeckiej z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego do skrzyżowania z ul. Świętojańską przeprowadzone zostanie jutro. Drzewa znajdują się w złym stanie fitosanitarny niosącym zagrożenie dla ruchu drogowego oraz pieszych.
Po przeprowadzonej przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich kontroli w terenie i powtórnej wizji z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, zapadła decyzja o konieczności usunięcia różnego rodzaju gatunków drzew, wśród nich: klonów srebrzystych, jesionów, lip, robinii akacjowych, kasztanowców i jaworów. Dziesięć spośród nich jest martwych, dwadzieścia trzy są zamierające, trzy mają zaburzoną statykę, a kolejne trzy posiadają ubytki pni. U sześciu stwierdzono wypróchnienia, a jedno ma pęknięty pień.
Nasadzenia zastępcze zostaną przeprowadzone w listopadzie br. na odcinku ul. Toszeckiej, od ronda im. Lecha Kaczyńskiego w kierunku ul. Świętojańskiej. Klony, które pojawią się w zamian za usunięte drzewa, charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością na warunki miejskie, w tym suszę, zasolenie gleby i zanieczyszczenie powietrza. W sezonie wegetacyjnym drzewa posiadają żywo zielone liście, które jesienią przebarwiają się na intensywny żółty kolor. Dodatkowym atutem tej odmiany jest węższa korona, dzięki czemu drzewa nie będą kolidowały ze skrajnią drogową, a tym samym nie będzie konieczne ich przycinanie, które pozostawia „rany” i naraża drzewo na infekcje grzybowe, co prowadzi w późniejszym efekcie do powstawania wypróchnień.