bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Akcja Zima - mimo, że dopiero jesień

zima 2020
zimaa 2020

Odśnieżanie jezdni, chodników i przystanków autobusowych, zapobieganie śliskości przy opadach marznącego deszczu, to główne zadania Akcji Zima, która koordynowana będzie przez wyznaczonych pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Zimowym utrzymaniem objęto 700 ulic - dróg publicznych wraz z miejscami parkingowymi. Oprócz tego chodniki i ścieżki rowerowe oraz prawie 400 przystanków komunikacji miejskiej, a także niektóre drogi niepubliczne – wewnętrzne. Szczegółowy wykaz dróg, znajdujących się w gestii Zarządu Dróg Miejskich, można znaleźć pod adresem: https://zdm.gliwice.pl/zdm/akcja-zima
Akcję Zima uruchamiał będzie koordynator ZDM, po wcześniejszym zapoznaniu się z prognozą pogody i komunikatami ze stacji meteorologicznych, rozmieszczonych na terenie Gliwic. Dla usprawnienia przebiegu prac - na czas zimy - teren miasta podzielono na 12 rejonów. W pierwszej kolejności (do godziny po ustaniu opadów śniegu) odśnieżane są główne ciągi komunikacyjne: Drogowa Trasa Średnicowa, Droga Krajowa nr 88, ulice: Rybnicka, Pszczyńska czy Toszecka, Tarnogórska. Pozostałe drogi w mieście muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością do trzech godzin od ustania opadu śniegu. Bieżące informacje na temat sytuacji na drogach bez względu na pogodę zamieszczane są na tablicach zmiennej treści. Wszelkiego rodzaju uwagi czy spostrzeżenia związane z prowadzeniem Akcji Zima będzie można zgłaszać pracownikom ZDM lub całodobowo dyspozytorowi Centrum Ratownictwa Gliwice.

Przypominamy, że nie wszystkie drogi i chodniki na terenie miasta znajdują się w gestii Zarządu Dróg Miejskich. Część z nich należy do innych zarządców np. wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Za odśnieżanie chodników przed posesjami prywatnymi odpowiadają ich zarządcy i właściciele.
Wynika to z ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13 września 1996 roku(Dz.U. Nr 132,poz 622), tj, z dnia 22 lipca 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz.1439) Art.5 ust.1.pkt.