bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Dobra wiadomość dla rowerzystów – będzie dalsza część

c p-r
c p-r1
c p-r2
c p-r3
c p-r4

Budowa 350 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego na granicy Starych Gliwic i Brzezinki powoli dobiega końca. Gotowa jest zasadnicza część prac budowlanych. Powstał już  zarówno chodnik jak i część drogi przeznaczonej dla rowerów. Zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odgradzające ruch pieszy i rowerowy od skarpy.
Równocześnie z pracami przy budowie nowego ciągu komunikacyjnego,  znajdującego się na granicy z nowym odcinkiem w kierunku ronda Brzezinka, rozpoczęto naprawę chodnika i przylegającej do niego drogi dla rowerów. Blisko 500 metrowy odcinek dla pieszych, znajdujący się w złym stanie technicznym zostanie naprawiony, natomiast rowerzyści zyskają nawierzchnię asfaltobetonową w miejsce dotychczasowej ścieżki z kruszywa.