bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Dzień z Pracodawcą

Dzien pracodawcy 2
dzien z pracodawca 2

Pracownicy Centrum Sterowania Ruchem w Gliwicach uczestniczyli dziś w targach pn."Dzień z Pracodawcą", które zorganizowane zostały w Katowicach przez Politechnikę Śląską. Stanowisko CSR cieszyło się dużym zainteresowaniem. Najczęstsze pytania kierowane do analityków ruchu dotyczyły głównie możliwości zatrudnienia i wymogów jakie musi spełnić potencjalny, przyszły pracownik. Nie zabrakło także pytań o planowane projekty i innowacje, które w najbliższym czasie mogłyby zostać zrealizowane przez pracowników Centrum Sterowania Ruchem.
"Dzień z pracodawcą" to cykliczne spotkania organizowane przez Politechnikę Śląską, a ich celem jest umożliwienie nawiązania kontaktów między firmami a studentami poszukującymi ofert praktyk i staży.