bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie obwodnicy południowej z Funduszu Dróg Samorządowych

Obwodnica Południowa

Pełniący obowiązki Prezydenta Miasta wraz z Wojewodą Śląskim podpisali w dniu 10 grudnia br. umowę na dofinansowanie inwestycji związanej z budową odcinka obwodnicy południowej od ul. Pszczyńskiej do ul. Bojkowskiej. Wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych został złożony z inicjatywy ZDM Gliwice już w kwietniu br. Dodatkowe środki z budżetu Państwa mogły pozyskać inwestycje posiadające prawomocne decyzje budowlane lub przygotowany tzw. program funkcjonalno-użytkowy pozwalający na ogłoszenie przetargu w trybie projektuj-buduj.
Każda z gmin mogła złożyć po jednym wniosku na budowę, przebudowę drogi gminnej oraz w tym samym zakresie na drogę powiatową. W rozdaniu jesiennym na podstawie wniosków złożonych na wiosnę 2019 udało się pozyskać ZDM/Miastu Gliwice dofinansowanie na inwestycje związane z budową ul. Kozłowskiej (droga gminna) oraz budowę obwodnicy południowej (droga powiatowa).

Kwota dofinansowania na obwodnicę południową wyniesie w 2019: 7.866.362,00 zł, w 2020: 3.749.845,67 zł. Koszt całej inwestycji z umowy: ok. 55 mln.

Przypomnijmy, Wykonawcą robót jest firma Eurovia w konsorcjum z firmą PRUiM.

Umowa na roboty budowlane podpisana została 1 marca tego roku. Termin zakończenia to 30 listopada 2020 r.