bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Most na Wrocławskiej - może będzie wcześniej

most na wrocławskiej

Konstrukcja nowego mostu nad rzeką Kłodnicą, w ciągu ul.Wrocławskiej jest już jest gotowa. Wykonawcy pozostały jeszcze roboty związane z wyposażeniem obiektu m.in. balustrady betonowe, kapy chodnikowe i nawierzchnię jezdni. Obecnie trwają prace drogowe na dojazdach do obiektu. Zakresem robót objęte jest skrzyżowanie ul.: Kłodnickiej, Zimnej Wody, Konarskiego i Częstochowskiej. Prace zakończą roboty przy umacnianiu skarp w obrębie mostu. Termin zakończenia inwestycji planowany jest w I kwartale 2020r., Zarząd Dróg Miejskich wraz z wykonawcą czynią jednak starania, aby most zyskał przejezdność jeszcze w tym roku.

Szacowane koszty inwestycji, to około 9 milionów złotych. Z tego blisko połowę kosztów pokryją środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.