bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Most nad Kłodnicą

Most Wroclawska2
Most Wroclawska1

Prace zmierzające do zakończenia robót związanych z budową mostu w ciągu ul.Wrocławskiej, realizowane są w miarę możliwości na jakie pozwala temperatura powietrza. Spora część materiałów wykorzystywanych na tym etapie prac wymaga co najmniej średniodobowej temperatury w wysokości + 5 stopni Celsjusza. Na wyższe temperatury oczekuje wykonanie nawierzchni chodników przy wykorzystaniu żywic syntetycznych, które stanowią zabezpieczenie betonowych kap chodnikowych, a także ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu z ulicą Zimnej Wody. Aktualnie prowadzone są roboty związane z czyszczeniem koryta rzeki oraz umacnianiem skarp.
Szacowany koszt robót związanych z wyburzeniem poprzedniego obiektu, który znajdował się w niedostatecznym stanie technicznym i budowa nowego to około 9 milionów złotych. Blisko połowę z tego pokryją środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.