bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Most nad Kłodnicą - 6 grudnia br. przywrócono ruch dla samochodów

Most Wrocławska
Fot. Mosquidron/UM Gliwice


Kierowcy od 6 grudnia mogą przejechać nowym mostem nad Kłodnicą w ciągu ul.Wrocławskiej.
Nie oznacza to jednak finału prac przy tej inwestycji, ponieważ planowany termin jej zakończenia przewidziany był w I kwartale 2020r.
Wykonawcy do zrealizowania pozostają  jeszcze roboty związane m.in. z wyposażeniem mostu, prace w korycie rzeki, a także część robót drogowych.
Otwarcie przejazdu mostem spowodowało, że zniesiony został dotychczasowy objazd ul. Dworcową.
Szacowane koszty budowy mostu, to około 9 milionów złotych. Z tego blisko połowę pokryją środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.