bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Nowe plany remontowe w 2020 r.

lista remontow 2
lista remontow 1

Każdego roku Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach publikuje listę remontów, które zostaną przeprowadzone w różnych częściach miasta.
Gdzie realizowany będzie remont chodnika? Gdzie remont nawierzchni jezdni? Może budowa miejsc postojowych?
Poniżej publikujemy listę zadań, które od wczesnej wiosny do późnej jesieni będą wykonywane na terenie Gliwic. Lista remontów powstaje m.in. w oparciu o zgłoszenia mieszkańców, a także radnych rad dzielnicowych.

LISTA REMONTÓW 2020r.

1. ul.Bieszczadzka – remont nawierzchni jezdni i chodników

2. ul.Michałowskiego II etap - remont nawierzchni jezdni

3. ul.Gaudiego - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

4. ul.Płocka - remont nawierzchni jezdni i chodników

5. ul.Tatrzańska - remont nawierzchni jezdni i chodników

6. ul.Tuwima - remont nawierzchni jezdni i chodników

7. ul.Gwiazdy Polarnej - remont nawierzchni jezdni

8. ul.Karola Miarki - remont nawierzchni jezdni

9. ul.Rodzinna - remont nawierzchni jezdni i chodników (wybrane fragmenty)

10. Aleja Sikornik - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

11. ul.Rolników III etap - remont nawierzchni jezdni i chodników

12. ul.Słowackiego - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

13. ul.Rybnicka II etap - remont nawierzchni chodników (wybrane fragmenty)

14. ul.Nowy Świat - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

15. ul.Warszawska - remont nawierzchni jezdni i chodników (odcinek od ul.Gierymskiego do ul.Grottgera)

16. ul.Kilińskiego II etap - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

17. ul.Tarnogórska - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

18. Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

19. ul.Daszyńskiego - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

20. ul.Piastowska - remont murka – zadanie sondażowe

21. ul.Przyszowska-  budowa chodników w kierunku ul. Wrześniowej - zadanie sondażowe

22. ul.Śniadeckich - budowa chodnika - zadanie sondażowe

23. ul.Partyzantów - remont chodnika w kier. ul. Fiołkowej - zadanie sondażowe

24. ul.Tarnogórska - budowa drogi rowerowej do ul. Przydrożnej - zadanie sondażowe

25. ul.Jowisza – utwardzenie terenu wraz z budową 10 miejsc postojowych - zadanie sondażowe

26. ul.Piaskowa - budowa do 10 miejsc postojowych, ul. Kosmonautów - budowa do 10 miejsc postojowych - zadanie sondażowe

27. ul.Ziemowita – remont drogi dojazdowej do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego - zadanie sondażowe

28. ul.Daszyńskiego 83-81 – remont nawierzchni zjazdu - zadanie sondażowe