bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Obwodnica zachodnia - kolejny etap

obwodnica2
obwodnica4
Obwodnica1
obwodnica3

Obwodnica zachodnia na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej nabiera kształtów. Na trasie głównej wykonawca prowadzi już odcinkami roboty bitumiczne związane z wykonywaniem warstw nawierzchni jezdni. Powstały także konstrukcje obiektów mostowych. Obecnie trwają roboty wykończeniowe i montaż wyposażenia mostów. Na ulicy Rybnickiej, przy włączeniu budowanej obwodnicy prowadzone są prace brukarskie. Tutaj zasadnicze roboty związane z przebudową ul. Rybnickiej jeszcze przed nami.
Przypomnijmy. Budowany odcinek zachodniej obwodnicy miasta będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Powstanie także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Droga będzie oświetlona i wyposażona w tablice zmiennej treści. Budowę realizuje konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM za kwotę ok. 82,6 mln zł.

Inwestycja powstaje dzięki unijnemu wsparciu.  85% dofinansowania uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego).