bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Odcinek drogi rowerowej i chodnik - Stare Gliwice - Brzezinka

st g
b
st g b1
st g b2

W najbliższym czasie będzie możliwe rozpoczęcie budowy odcinka drogi rowerowej i chodnika, od Starych Gliwic do granicy z dzielnicą Brzezinka. Wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca robót, wybuduje 350 metrowy odcinek ciągu pieszo-rowerowego za kwotę blisko 2 mln zł. Droga rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej będzie miała szerokość 2,50 m. Od jezdni zostanie oddzielona pasem zieleni. Wzdłuż ciągu rowerowego powstanie chodnik z nawierzchnią z kostki betonowej. Wykonawca będzie musiał także wybudować oświetlenie uliczne i nasyp, po którym poprowadzony zostanie ciąg pieszo – rowerowy. Czas realizacji zadania wyznaczono na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, której zawarcie przewidziane jest w przyszłym tygodniu.