bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Odcinek ul. Zbożowej zostanie zamknięty dla ruchu

Zbożowa
Zbożowa

Na czas budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zbożowej konieczne będzie zamknięcie części tej ulicy.
3 stycznia 2022 r., z ruchu wyłączony zostanie odcinek od DK 88 do ul. Toszeckiej. Przejezdność zapewniona zostanie tylko dojeżdżającym do posesji. Objazd dla korzystających dotąd z przejazdu ul. Zbożową między DK 88 a ul. Toszecką będzie poprowadzony sąsiednim zjazdem w kierunku ul. Orląt Śląskich i dalej do ul. Toszeckiej.
Prace w tym miejscu powinny zakończyć się w I kwartale 2022 r.