bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Projekt przebudowy Mickiewicza będzie konsultowany

mickieiwcza
mickieiwcza1

Przez najbliższy rok, gliwicka firma Apropol będzie przygotowywała dokumentację, na podstawie, której wykonawca wyłoniony w przetargu, przebuduje aleję Mickiewicza.
Ten jeden z najpiękniejszych zakątków Gliwic, gdzie przebiega trakt pieszo-rowerowy, wymagający pilnego remontu, objęty jest ochroną konserwatorską.
Projekt musi być zgodny z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony wpisanego do rejestru zabytków szpaleru lip. Projektant otrzymał również uwagi przekazane przez Radę Dzielnicy Wójtowa Wieś.
W ciągu najbliższych tygodni projektant przygotuje pierwsze pomysły i propozycje. Zostaną one poddane szerokim konsultacjom, przede wszystkim z najbardziej zainteresowanymi inwestycją Radą Dzielnicy oraz Radnymi i mieszkańcami, którzy chcą poznać proponowane rozwiązania.
Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, o otwartości na sugestie i pomysły przy powstawaniu projektu. Muszą one jedynie spełniać wszelkie wymogi techniczne i być zgodne z obowiązującymi przepisami. Termin ukończenia prac projektowych ustalono na koniec marca przyszłego roku.