bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Teraz będzie bezpieczniej

Sienkiewicza
Krolowej Bony

Powstają w każdym zakątku miasta. W tym roku, wyjątkowo przybędzie ich aż dziesięć. Wyniesione przejścia sprzyjają zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych, a ich lokalizacja nie jest przypadkowa. Pojawiły się przede wszystkim w rejonie placówek oświatowych, ale także w miejscach gdzie kierowcy nie respektowali ograniczeń prędkości.
W najbliższą środę (13 września), na ul. Dubois rozpocznie się budowa kolejnego w Gliwicach wyniesionego przejścia. Zaraz następnego dnia, wyniesione przejścia oddane zostaną na ulicach: Królowej Bony, Sienkiewicza i Orląt Śląskich. Aktualnie dobiegają końca prace związane z ich oznakowaniem.
Wyniesione przejścia powstają w Gliwicach, w ramach realizacji programu pod nazwą - „Bezpieczny pieszy – budowa 10 wyniesionych przejść dla pieszych w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Budowy zyskały dofinansowanie z Centrum Unijnych Programów Transportowych w ramach programu "PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020, PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO , DZIAŁANIE: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.