bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Torby typu Big Bag i kontenery w pasach drogowych

big bag
kontener
tabelka

Remonty, czasami generalne porządki powodują, że domowy kubeł na śmieci okazuje się niewystarczający. Zamawiamy wówczas nieco mniejsze torby typu BIG BAG lub większe kontenery. Musimy jednak pamiętać, że ustawiając je np. w miejscu postojowym na ulicy lub na chodniku - zajmując jego część - jesteśmy zobligowani do zgłoszenia tego faktu zarządcy drogi. Niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów i uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego. Pamiętać należy także, że zajmując część chodnika lub jezdni – wspólnej przestrzeni publicznej – należy uiścić opłatę według stawek uchwalonych przez gliwicką Radę Miejską. 
Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt  4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DZ.U.2020.470 t.j. ze zm.), zajmujący miejsce w pasie drogowym zobligowani są do uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Otrzymanie zezwolenia, poprzedzone jest złożeniem wniosku (3 F), który można pobrać ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich wraz z mapą sytuacyjną z zaznaczonym miejscem, gdzie ustawimy nasz worek czy kontener.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, pracownicy ZDM, dyżurujący pod numerami telefonów: 32 300-86-09, 32 300-86-14, 32 300-86-56 udzielą niezbędnych informacji i pomocy w wypełnieniu wniosku, a także dokumentów, które należy do niego dołączyć.