bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

ul. Warszawska - remont dobiega końca

Warszawska
warszawska 1
warszawska2
warszawska5

Dobiegają końca ostatnie prace przy przebudowie 300 metrowego odcinka ul. Warszawskiej. Mimo wcześniej deklarowanego terminu - koniec czerwca br. - wykonawcy udało się zakończyć prace o miesiąc wcześniej.
W ostatnich tygodniach na odcinku ul. Warszawskiej, od ul. Gierymskiego do skrzyżowania z ul. Grottgera, wymieniono nawierzchnię jezdni.
Przy okazji remontu naprawiono kanalizację deszczową, dobudowano wpusty uliczne. Zagospodarowano i uporządkowano także tereny zielone między jezdnią a chodnikiem. Szacunkowy koszt robót wyniósł ok. 1,5 mln zł.