bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Ulica Czernego - jeden kierunek ruchu

Czernego
Czernego

Ulica Czernego będzie jednokierunkowa. Zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu dotyczyć będą odcinka: od ulicy Cichociemnych do ulicy Żwirki i Wigury. Ruch pojazdów odbywał się będzie w kierunku tej ostatniej ulicy. Jeden kierunek wprowadzony zostaje dla usystematyzowania istniejącej organizacji ruchu. Zmiany wprowadzone zostaną 22 września br. Ulica Czernego nadal pozostanie objęta obszarowym ograniczeniem prędkości do 30 km/h.