bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

ul.Kozłowska - budowa ruszy już w przyszłym roku

kozłowska2

Budowa nowego, blisko 500 metrowego odcinka ul. Kozłowskiej będzie realizowana już w przyszłym roku. W Zarządzie Dróg Miejskich podpisano umowę z wykonawcą (PRUiM S.A.) wyłonionym w przetargu, który złożył najkorzystniejszą ofertę i zrealizuje inwestycję za ok. 4 mln 700 tyś. zł.
Nowy odcinek ul.Kozłowskiej sfinansowany zostanie nie tylko z miejskiego budżetu, ale także dzięki  dotacji z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 2 mln zł. Umowa dotycząca dofinansowania zadania podpisana została 5 listopada br. przez Janusza Moszyńskiego - p.o. prezydenta Gliwic i wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka.
W trakcie realizacji inwestycji na ul.Kozłowskiej wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, odcinek ciągu pieszo-rowerowego, oraz jezdnia. Przebudowane zostaną także sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa i teletechniczna. Zakończenie prac przewidziano na koniec listopada 2020 r.