bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Uwaga! Przypominamy o zmianie organizacji ruchu na ulicy Dubois

Dubois
logo

Uwaga kierowcy! Przypominamy, że nie przejedziemy ulicą Dubois - od ulicy Zwycięstwa do ronda Byliny. Trwają prace przy budowie wyniesionego przejścia dla pieszych.
Ulica Dubois podzielona jest na dwa odcinki, każdy z ruchem w obu kierunkach.
Objazd dla pojazdów jadących od ulicy Zwycięstwa wyznaczony jest ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego w kierunku Placu Piastów, dalej w prawo na Drogową Trasę Średnicową, skąd kierowcy muszą zjechać do ronda Byliny i dalej do ulicy Dubois zgodnie z wyznaczonym objazdem.  
Na ulicy Dubois wyłączona jest możliwość parkowania na jezdni.

Zakończenie prac planowane jest 30 września br.

Budowa wyniesionych przejść w Gliwicach, realizowana jest w ramach programu pod nazwą - „Bezpieczny pieszy – budowa 10 wyniesionych przejść dla pieszych w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Ich powstanie możliwe jest dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Centrum Unijnych Programów Transportowych w ramach programu "PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020, PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO , DZIAŁANIE: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.