bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Zamknięty wyjazd do ul. Jana Śliwki

13 lipca br. planowane jest zamknięcie dla ruchu wyjazdu z ul. Wybrzeże Armii Krajowej do ul. Jana Śliwki. Powodem są prace przy remoncie kanalizacji deszczowej, które o ile warunki pogodowe pozwolą rozpoczną się w najbliższy poniedziałek. Ten etap prac, przy całkowitym zamknięciu wyjazdu do ul. Śliwki potrwają do ok.22 lipca br. Następnego dnia – 23 lipca – prace realizowane będą przy częściowym zawężeniu jezdni, co umożliwi kierowcom wyjazd do ul. Śliwki. Prace w tym rejonie planowane są do 31 lipca.
Komunikacja autobusowa, obsługująca dojazd do Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej kursować będzie niezmienioną trasą.