bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Zupełnie nowy odcinek ul. Warszawskiej

w8
w1
w5
w4
w3
w2

O cały miesiąc wcześniej niż deklarował wykonawca udało się zakończyć remont odcinka ul. Warszawskiej. Od ul. Gierymskiego do skrzyżowania z ul. Grottgera wymieniono nawierzchnię jezdni, a wcześniej naprawiono kanalizację deszczową i dobudowano wpusty uliczne. Zadbano również o zieleń. Między jezdnią a chodnikiem tereny zielone zostały uporządkowane. Szacunkowy koszt robót wyniósł ok. 1,5 mln zł.