bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Remont nawierzchni jezdni i budowa chodnika - ul. Płocka

Płocka
Płocka 1

Zamknięcie dla ruchu i realizacja prac etapami, to wszystko już w najbliższy poniedziałek - 6 kwietnia na ul. Płockiej w Gliwicach. Ze względu na liczne uszkodzenia jezdni, przez kilkanaście najbliższych tygodni prowadzone będą w tym miejscu prace remontowe. Wybudowany zostanie także chodnik, prowadzący od ul. Kozielskiej w kierunku znajdującej się tam placówki oświatowej. Zapewni on bezpieczeństwo nie tylko dzieciom zmierzającym do szkoły, ale także okolicznym mieszkańcom.
Wykonawca podzieli prace na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmie odcinek ulicy od ul.Siedleckiej do ul. Kaliskiej. Kolejny od ul. Kaliskiej do ul. Chełmskiej i ostatni od ul. Chełmskiej do ul. Kozielskiej. Na czas robót zapewniony zostanie dojazd do posesji. Prace prawdopodobnie zakończą się w czerwcu br.