bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Komunikat dot. awaryjnej naprawy uszkodzonej sieci infrastruktury podziemnej w obrębie obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, iż w przypadku wystąpienia konieczności przystąpienia do awaryjnej naprawy uszkodzonej sieci infrastruktury podziemnej w obrębie obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego, a w szczególności:
- układu urbanistycznego średniowiecznego założenia miasta Gliwice ( ulice: Bankowa, Bednarska, Białej Bramy, Bytomska, Dolnych Wałów, Górnych Wałów, Grodowa, Inwalidów Wojennych, Kaczyniec, Kościelna, Krótka, Krupnicza, Mleczny Pl., Plebańska, Raciborska, Rynek, Szkolna, Średnia, Wszystkich Świętych),
- zespołu zaprojektowanej zieleni w Gliwicach (przebieg alei wzdłuż ulic: Adama Mickiewicza, Józefa Sowińskiego, Kozłowskiej i Jana III Sobieskiego oraz szpaler wzdłuż ulicy Zawiszy Czarnego, a także układ zieleni na skwerze Kežmarok,
wszelkie prace należy zgłosić i uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach (ul. Francuska 12, 40-015 Katowice) oraz prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, zgodnie z zapisami art. 37 b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.).
W przypadku zabytkowego drzewostanu zgłoszeniu podlegają wszystkie prace wykonywane w obrębie systemu korzeniowego oraz pni i koron drzew.