bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Opłaty dodatkowe za postój w strefie płatnego parkowania

Opłaty dodatkowe należy wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Numer konta: 69 1160 2202 0000 0005 0732 6828 - Bank Millennium S.A
W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę nieuiszczenia opłaty za parkowanie.