bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

UWAGA! ZMIANA numerów kont bankowych!

Konto dochodowe

Wpłaty z tyt. zajęcia pasa drogowego, najmu, dzierżawy, za przejazd pojazdów nienormatywnych oraz pozostałe.
Od 1 stycznia 2022 r. wpłaty tylko i wyłącznie na nr konta w Banku Millennium
- 22 1160 2202 0000 0005 0732 6704


Konto depozytowe
Od 1 stycznia 2022 r. wpłaty tylko i wyłącznie na nr konta w Banku Millennium
- 27 1160 2202 0000 0005 0732 6905


Konto bankowe dla opłat dodatkowych za postój w strefie płatnego parkowania
Od 1 stycznia 2022 r. wpłaty tylko i wyłącznie na nr konta w Banku Millennium

- 69 1160 2202 0000 0005 0732 6828
(W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę nieuiszczenia opłaty za parkowanie).


Konto dochodowe z tytułu opłaty skarbowej
Od 1 stycznia 2022 r. wpłaty tylko i wyłącznie na nr konta w Banku Millennium
- 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055