bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Ograniczenie w dostępie interesantów do siedziby ZDM

W siedzibie Zarządu Dróg Miejskich nadal obowiązuje ograniczenie w dostępie interesantów. Sytuacja podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z usług ZDM. Rekomenduje się kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery telefonów do Biura Obsługi Klienta: 32 30-08-601 lub 32 30-08-602, mail: zdm@zdm.gliwice.eu.