bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Reklamy wyborcze umieszczane w pasach drogowych

Ważne informacje związane z umieszczaniem reklam wyborczych w pasach drogowych znaleźć można pod linkiem - https://zdm.gliwice.pl/wazne-informacje/czytaj/reklamy-wyborcze-w-pasach-drogowych