bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Reklamy wyborcze - wybory samorządowe

Umieszczenie reklam wyborczych na słupach oświetlenia ulicznego w pasach drogowych wymaga uzyskania dwóch zezwoleń wydawanych przez zarządcę drogi: zgody na lokalizację reklam oraz na zajęcie pasa drogowego. Więcej na ten temat w linku - https://zdm.gliwice.pl/wazne-informacje/czytaj/reklamy-wyborcze-wybory-samorzadowe