bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Reklamy wyborcze w pasach drogowych

W związku z przypadającymi w tym roku wyborami parlamentarnymi, Zarząd Dróg Miejskich informuje, że umieszczenie reklam wyborczych na słupach oświetlenia ulicznego w pasach drogowych wymaga wcześniejszego uzyskania dwóch zezwoleń (na lokalizację reklam oraz na zajęcie pasa drogowego) wydawanych przez zarządcę drogi.
Stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam wynosi 3,50 zł za 1 m2 powierzchni reklamy na dobę.
Aby ubiegać się o ww. zezwolenia należy wcześniej uzyskać zgodę właściciela słupów – w przypadku latarni miejskich o zgodę należy się zwrócić do wydziału UK w Urzędzie Miejskim, w przypadku latarni należących do Tauron o zgodę należy wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A.
Jednocześnie Zarząd Dróg Miejskich przypomina o ograniczeniach dotyczących reklam.
1. Limit ilościowy plakatów wyborczych umieszczanych w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice, przysługujący każdemu komitetowi wyborczemu w trakcie trwania kampanii wyborczej wynosi 500 szt.
2. Maksymalne wymiary plakatu umieszczanego w pasie drogowym wynoszą 594 mm (szerokość) i 841 mm (wysokość),
3. Zarządca drogi nie wyraża zgody na umieszczanie w pasach drogowych reklam wyborczych w formie banerów, flag oraz przyczep samochodowych.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy referatu reklam i odszkodowań komunikacyjnych:
- Anna Górska tel. 32 300-86-18,
- Artur Gałązka 32 300-86-17.