bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl - NOWY CENNIK

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy cennik opłat za pozostawienie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach.
Szczegółowych informacji w sprawie funkcjonowania SPP udziela operator płatnego parkowania - Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. pod numerami telefonów:
- sekretariat: +48 32 441 90 00
- serwis: +48 32 441 90 90

 

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

4,00

 1,00

3,00

 0,50

drugiej godzinie

4,50

3,50

trzeciej godzinie

5,00

4,00

czwartej i piątej godzinie

4,00

3,00

Opłata wnoszona z góry za cały dzień postoju

30,00

20,00