bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Umieszczanie reklam wyborczych na słupach ooświetlenia ulicznego w pasach drogowych

W związku z przypadającymi w dniu 05.01.2020 r. wyborami Prezydenta Miasta przypominamy, że umieszczenie reklam wyborczych na słupach oświetlenia ulicznego w pasach drogowych wymaga wcześniejszego uzyskania dwóch zezwoleń: na lokalizację reklam oraz na zajęcie pasa drogowego. Oba dokumenty wydawane są przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Ubiegający się  o wyżej wymienione zezwolenia powinni wcześniej uzyskać zgodę właściciela słupów. W przypadku latarni miejskich należy wystąpić do wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych w Urzędzie Miejskim, natomiast należących do firmy Tauron, o uzyskanie zgody należy zwrócić się do Tauron Dystrybucja Serwis S.A.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na wzmożoną ilość pracy przed zakończeniem roku oraz okres świąteczny, wnioski o  umieszczenie reklam wyborczych złożone po 15.12.2019 r. mogą nie zostać rozpatrzone przed datą wyborów.