bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Ciąg pieszo-rowerowy Brzezinka/Stare Gliwice, prace budowlane zakończone

brzezinka stare gliwice
brzezinka stare gliwice1
brzezinka stare gliwice2
brzezinka stare gliwice3
brzezinka stare gliwice4
brzezinka stare gliwice5

Prace budowlane przy powstaniu 350 m odcinka ciągu pieszo-rowerowego łączącego dwie gliwickie dzielnice: Brzezinkę i Stare Gliwice, znalazły swój finał na wiele tygodni przed terminem wynikającym z umowy z wykonawcą. Roboty realizowane od lipca bieżącego roku, objęły prace ziemne związane z dobudową nasypu, na którym powstała ścieżka rowerowa i chodnik, likwidację starego i budowę nowego przepustu wraz z rozbiórką i odbudową odcinka jezdni. Powstało również oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa. Zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ten sposób bariery energochłonne odgradzają chodnik i ścieżkę rowerową od drogi. Wzdłuż skarp zamontowano balustrady. W ramach zrealizowanej inwestycji,  przełożono i usunięto kolizję z siecią teletechniczną i wodociągową. Równocześnie z pracami przy budowie nowego ciągu komunikacyjnego, trwała naprawa chodnika i przylegającej do niego drogi dla rowerów, prowadzącą od nowej inwestycji, w kierunku ronda Brzezinka. Prawie 500 m odcinek chodnika został wyremontowany, a rowerzyści zyskali natomiast nową nawierzchnię asfaltobetonową w miejsce dotychczasowej ścieżki z kruszywa.