ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Zimowe utrzymanie
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

Zima - ile, gdzie i jak

Ostrzeżenia przed trudnymi warunkami atmosferycznymi, a także bieżące informacje o aktualnych danych pogodowych, będą pojawiały się na 18 tablicach zmiennej treści, które rozmieszczone są na terenie Gliwic.
Zarząd Dróg Miejskich m.in. w ten sposób będzie przekazywał kierowcom informacje o warunkach na drogach.
ZDM utrzymuje drogi o łącznej długości ok. 472 km i powierzchni blisko 4,5 mln m2. W sumie ma pod swoją „opieką” 892 miejskie ulice wraz z miejscami parkingowymi, przystankami komunikacji miejskiej oraz chodnikami i ścieżkami rowerowymi o łącznej powierzchni blisko 830 tyś. m2.
Akcja ZIMA uruchamiana jest przez koordynatora ZDM. Do jego obowiązków należy bieżące monitorowanie prognozy pogody oraz śledzenie komunikatów z 7 stacji meteorologicznych, znajdujących się na terenie Gliwic. Pomocny w prowadzeniu akcji zima jest także system kamer rozmieszczonych na terenie miasta. Dzięki niemu, odpowiedzialni za przebieg prac przy zimowym utrzymaniu, mogą kontrolować wykonawców, a także reagować na zaistniałe warunki na drogach.
Dla usprawnienia prac, teren miasta podzielono na 12 stałych rejonów. 9 z nich obejmuje jezdnie, a pozostałe chodniki, przystanki komunikacji miejskiej oraz rejon przejazdu alarmowego „Akcji Zima”. W pierwszej kolejności (do jednej godziny po ustaniu opadów śniegu) odśnieżane są główne ciągi komunikacyjne: Drogowa Trasa Średnicowa, Droga Krajowa nr 88, ulice: Rybnicka, Pszczyńska czy Toszecka, Tarnogórska. Pozostałe drogi w mieście muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością do trzech godzin po ustaniu opadów śniegu.
Po stronie wykonawcy pozostaje zabezpieczenie zarówno odpowiedniego sprzętu jak i środków chemicznych do prowadzenia prac. 
W przypadku bezśnieżnej zimy, wykonawcy pozostają w stanie pełnej dyspozycji mimo, że miasto nie płaci za czas, w którym nie są prowadzone prace w zakresie odśnieżania lub posypywania dróg i chodników.

Przypominamy, że nie wszystkie drogi i chodniki na terenie miasta znajdują się w gestii Zarządu Dróg Miejskich. Część z nich należy do np. do wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
Za odśnieżanie chodników przed posesjami prywatnymi odpowiadają ich zarządcy i właściciele.

Koordynatorzy akcji zima :
Andrzej Razmus - 607 606 225
Ryszard Hanzel – 667 096 122

24 grudnia 2018 r. ZDM będzie nieczynny

24 grudnia 2018 r. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach będzie nieczynny.
Dzień ten zostanie odpracowany w drugą sobotę grudnia - 08.12.2018 r. Zarząd Dróg Miejskich czynny będzie wówczas jak w dni robocze,  w godz. od 7:30 do 15:30.

Podstawa prawna : art. 129 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(j.t. Dz.U.2018 poz. 917
z późniejszymi zmianami).

Utrudnienia na Pszczyńskiej

Z czasowymi utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy poruszający ul. Pszczyńską w kierunku węzła autostradowego. Przy skrzyżowaniu ulic: Pszczyńskiej i Kopalnianej,  prowadzony jest remont zatoki autobusowej. Pas ul. Pszczyńskiej, na odcinku ok 20-30 m, może być chwilowo wyłączony z ruchu. Prace powinny zakończyć się pod koniec listopada br.

Most do rozbiórki

Termin remontu mostu w ciągu ulicy Wrocławskiej coraz bliżej.
Ten ponad stu letni obiekt zostanie całkowicie rozebrany a w jego miejsce powstanie nowy.
Stan techniczny mostu, budowanego z początkiem XX wieku, zdeterminował decyzję o jego naprawie. Obecnie uruchomiona została procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy, który przeprowadzi prace.

Most został przeznaczony do rozbiórki ze względu na niedostateczny stan techniczny obiektu, a także z powodu niewystarczającej nośności. Przy okazji prac umocnione zostanie koryto rzeki.

Zarząd Dróg Miejskich będzie zmierzał do tego, aby realizacja inwestycji przebiegła w sposób, jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców Gliwic.
Prace rozbiórkowe obiektu mają zostać przeprowadzone przy całkowitym wyłączeniu obiektu z ruchu kołowego. Projekt czasowej organizacji ruchu zakłada zamknięcie ruchu drogowego w ciągu ul. Wrocławskiej i poprowadzenie go objazdami. Ruch pieszych wyznaczony ma zostać kładką tymczasową. Ostatecznie jednak, wyłoniony w przetargu wykonawca robót zobowiązany będzie do opracowania i uzgodnienia projektu objazdów na czas prac.
Szacowane koszty inwestycji, która potrwa co najmniej rok, to około pięć milionów złotych. Kwota ta, w całości zostanie sfinansowana z budżetu miasta.   

W ciągu ostatnich kilku lat, szereg obiektów mostowych, administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich przeszło remont lub rozbiórkę i budowę w ich miejsce nowych.
Pracom poddany został w bieżącym roku (2018 r.) m.in. wiadukt w ciągu ul. Tarnogórskiej, rok wcześniej na ul. Toszeckiej nad DK88. Wymieniono również obiekt w ciągu ul. Dworcowej nad rzeką Kłodnicą (przy kościele św. Barbary), a wcześniej wyremontowano most i kładkę dla pieszych w ciągu ulicy Królewskiej Tamy nad rzeką Bytomką. W tym roku (2018 r.) zakończyła się także budowa mostu nad potokiem Ostropka.

LISTA REMONTÓW 2018

Drogi Gminne

ul. Róży Luksemburg - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Drozdów - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Paderewskiego - remont nawierzchni chodników
ul. Waliszewskiego - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Mała - remont nawierzchni chodników
ul. Malinowskiego - remont nawierzchni jezdni
ul. Jowisza - remont nawierzchni jezdni
ul. Sadowa - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Kunickiego - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Przyszłości - remont nawierzchni jezdni
ul. Domańskiego - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Źródlana - remont nawierzchni jezdni
ul. Wawelska - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Lekarska - remont nawierzchni chodników


Drogi Powiatowe

ul. Rolników od Bojkowskiej do Dożynkowej - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Dworcowa zagosp. terenu w rej. skrzyż. z ul. D. Wałów - remont nawierzchni parkingu
ul. Boh. Getta Warszawskiego (wybrane fragmenty) - remont nawierzchni jezdni
ul. Wojciecha Św. (wybrane fragmenty) - remont nawierzchni jezdni
ul. Świętojańska (wybrane fragmenty) - remont nawierzchni jezdni
ul. Daszyńskiego (wybrane fragmenty) - remont nawierzchni jezdni
ul. Rybnicka  (od Żwirki Wigury do Bardowskiego) - remont nawierzchni chodnika


Zadania sondażowe

ul. Kosmonautów - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Jałowcowa - przedłużenie drogi
ul. Jagodowa - budowa chodnika
ul. Piekarska - utwardzenie drogi
ul. Libelta strona parzysta - remont chodnika
ul. Waliszewskiego - budowa parkingów
ul. Zygmuntowska - remont parkingu

Rondo w Brzezince

Rondo_Brzezinka_1.jpg
fot. Łukasz Fedorczyk

Pół roku trwała budowa nowej inwestycji drogowej, ronda w Brzezince.
Przy okazji realizowanych prac, wybudowano nowe i przebudowano już istniejące chodniki, wymieniono sieci uzbrojenia podziemnego, ze względów bezpieczeństwa przeniesiono przystanek autobusowy w ciągu ul. Kozielskiej. Dla linii kursujących tą ulicą, wybudowano zatokę autobusową.

Rozbudowa systemu detekcji - etap II

 

Od modernizacji gliwickich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, wszystko się zaczęło. Teraz przyszedł czas na realizację drugiego już etapu, który wprowadza kolejne udogodnienia.
Gdzie zaparkować, jak ominąć miejsca o dużym natężeniu ruchu?  Czy elektroniczne tablice mogą w tym pomóc?
W centrum miasta trwa montaż tablic informujących o wolnych miejscach postojowych m.in. na ul. Zwycięstwa, Dworcowej, Dolnych Wałów, Kłodnickiej i Barlickiego.
Dzięki nim w znacznym stopniu uda się ograniczyć ruch pojazdów, których kierowcy poszukują  wolnego miejsca postojowego i pomóc w szybszym znalezieniu miejsca do zaparkowania.
Oprócz tego, rozbudowany zostanie system informacji drogowej dla kierujących. Jeszcze w tym tygodniu na DK88 i DTŚ rozpocznie się montaż dodatkowych znaków zmiennej treści, które już funkcjonują w kilku lokalizacjach na terenie Gliwic i doskonale spełniają swoją rolę. Informują o utrudnieniach czy nagłych zdarzeniach i wprowadzanych objazdach.
Najważniejszym jednak elementem realizowanych innowacji systemu, będzie nadawanie priorytetu przejazdu przez skrzyżowania autobusom oraz pojazdom uprzywilejowanym (pogotowie, straż pożarna, policja).
Projekt pod nazwą „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” o wartości 30 mln zł, realizowany przez ZDM został dofinansowany na kwotę 25 500 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Remont wiaduktu nad ul. Reymonta - aktualizacja

Trwają prace związane z remontem wiaduktu nad ul. Reymonta w Gliwicach.
Zadanie realizowane jest na zlecenie PKP PLK.
Prace prowadzone będą etapami przy zmienionej organizacji ruchu podyktowanej wykonaniem poszczególnych robót. Jak deklaruje wykonawca,  prace rozpoczną się od zamknięcia przejazdu pod obiektem. Objazdy wytyczone będą częściowo w Gliwicach i Zabrzu, ulicami : Sikorskiego, DTŚ,  Charles'a de Gaull'a i Wolności.
Szczegółowych informacji udziela inwestor : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynierskich, Budynków i Budowli z siedzibą w Tarnowskich Górach.  

Strefa zamieszkania - przypomnienie


(źródło: Wikipedia)

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach przypomina i apeluje do kierowców o przestrzeganie praw pieszych, szczególnie w miejscach gdzie ustanowiona została strefa zamieszkania jak np. gliwickiej Starówce czy na odcinku ul. Siemińskiego.
Czym jest STREFA ZAMIESZKANIA ?
W takim miejscu, pieszy nie jest zobowiązany do korzystania z chodnika lub pobocza. Ma prawo korzystać z całej szerokości jezdni, na której ma pierwszeństwo przed samochodami.
Kierowcy mogą poruszać się tu co najwyżej 20 km/h.
Przypominamy, że strefa zamieszkania m.in. obowiązuje na obszarze Starego Miasta zamkniętego ulicami Górnych Wałów i Dolnych Wałów.
Pieszych także prosimy o rozwagę.

Sygnalizacja świetlna

Na skrzyżowaniu ulic: Tarnogórskiej, Olszewskiego i Kurpiowskiej, uruchomiona została (19.11.2018 r.) sygnalizacja świetlna. Zadanie zrealizowano, jako drugą część inwestycji zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.
Rok wcześniej, Zarząd Dróg Miejskich przebudował skrzyżowanie. W trakcie realizacji inwestycji poszerzono jezdnię ul. Tarnogórskiej. Wprowadzono pasy ruchu do lewoskrętów. Powstała także pełnowymiarowa zatoka autobusowa z nawierzchnią z kostki granitowej.
Decyzję o przebudowie skrzyżowania ulic i budowie sygnalizacji świetlnej zdeterminowały statystki, które wskazywały, że w tym miejscu dochodziło do wielu kolizji. Ich przyczyną było najczęściej wymuszenie pierwszeństwa, a także brak zachowania bezpiecznego odstępu między pojazdami.

DTŚ - utrudnienia w ruchu

Prace remontowe nawierzchni jezdni Drogowej Trasy Średnicowej, rozpoczęły się dziś (19.11.2018) w rejonie węzła przy ul. Królewskiej Tamy, a także w rejonie ul. Portowej oraz ul. Konarskiego. W miejscach robót występują nieznaczne utrudnienia w ruchu.
Prace, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, powinny zakończy się w najbliższy czwartek (22.11.2018).

W pasach drogowych będzie kolorowo

 

Działalność Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, to nie tylko dbałość o stan nawierzchni dróg i obiektów mostowych, to także szereg prac związanych z przydrożną zielenią.
Z myślą o przestrzeni w pasach drogowych, w których ze względów bezpieczeństwa nie można prowadzić nasadzeń drzew czy krzewów, swoje miejsce znajdują różnego rodzaju mieszanki kwiatów cebulowych. Aby wiosną mogły cieszyć oko, posadzić je trzeba właśnie jesienną porą. Po tegorocznej akcji nasadzeń, już od przełomu marca i kwietnia będą rozkwitać przy ul. Jagiellońskiej, ul. Zwycięstwa, rondzie Byliny, ulicach: Bereniki, Perseusza, Pionierów, Styczyńskiego i Okulickiego. W mieszankach znalazły się takie cebulki kwiatów jak : narcyz, krokus ,tulipan, czosnek ozdobny, czy szafirek.
To nie nowość, bo tego typu działania podejmowane są przez ZDM od ponad 3 lat. W następnych latach „ukwiecane” będą kolejne zieleńce znajdujące się w pasach drogowych, administrowanych przez ZDM.

Hala widowisko - sportowa ARENA -dojazd

Arena – hala widowiskowo-sportowa w Gliwicach oferuje coraz większą ilość atrakcyjnych imprez kulturalno-sportowych. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, uczestników tych przedsięwzięć, proponuje alternatywne drogi dojazdu do tego obiektu.
Jak wynika z obserwacji Centrum Sterowania Ruchem, działającego przy gliwickim Zarządzie Dróg Miejskich, najbardziej obciążona jest trasa dojazdowa z Drogowej Trasy Średnicowej przez ul. Baildona.
W związku z tym, ZDM-CSR, proponuje, aby dla rozładowania dużego natężenia ruchu, wybrać alternatywne drogi dojazdu.

Dla kierowców jadących od strony węzła autostradowego i centrum miasta sugeruje się dojazd ul. Pszczyńską do ul. Panewnickiej.

Dla kierowców poruszających się od strony Katowic, propozycja zjazdu z DTŚ do ul. Kujawskiej i dalej w kierunku Areny.

ul. Bończyka - koniec prac

      


Dotąd był tu jedynie utwardzony odcinek drogi z fragmentami starodroża. W niespełna trzy miesiące, powstała pełnowymiarowa jezdnia wraz z 2 m chodnikiem. Prace na 200 m odcinku ul. Bończyka dobiegły końca.
Zakres robót objął rozbudowę tej ulicy na odcinku, od ul. Myśliwskiej do ul. Św. Wojciecha oraz przebudowę 150 m fragmentu ul. Św. Wojciecha.

W ramach realizacji inwestycji powstało skrzyżowanie u zbiegu ulic: Bończyka i św. Wojciecha.
Teren objęty pracami został uporządkowany i zagospodarowany zielenią. W najbliższym czasie w rejonie prowadzonych prac, nasadzone zostaną graby wąskokolumnowe.
Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 3 mln zł.


Starówka - sprzątanie po nowemu

Nowa umowa i nowe zasady sprzątania obowiązują na gliwickiej Starówce.
Na ulicach okalających Rynek, sprzątanie odbywa się wzorem dotychczasowego terminarza czyszczenia płyty gliwickiego rynku (7 dni w tygodniu). Teraz każdego dnia uliczki Starego Miasta są zamiatane, a mycie ich nawierzchni, uzależnione zostało od stopnia zabrudzenia.
Sprzątanie odbywa się przy użyciu specjalistycznych, pojazdów małych gabarytów, które z łatwością mieszczą się wśród ciasnej miejskiej zabudowy naszej Starówki. Samochody wyposażone są m.in. w system szczotek i dysz oraz zbiornik na wodę, odkurzacz zewnętrzny i myjkę wysokociśnieniową. Dodatkowo pracownicy firmy sprzątającej będą usuwać śmieci spod zaparkowanych samochodów.
Porządkowanie prowadzone jest od poniedziałku do niedzieli włącznie.
Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą do mieszkańców oraz kierowców parkujących w obrębie Starówki, o wyrozumiałość i ułatwienie firmie sprzątającej wykonywanie swoich zadań.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji udziela operator płatnego parkowania - Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., nr tel. 32 441 90 60 | tel. 32 441 90 34.
Odpowiedzi na pytania można znależć także na stronie internetowej www.parkowaniegliwice.pl

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**

 

 

Kontenery na gruz i odpady budowlane


Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że umieszczanie np. kontenerów czy worków na gruz i odpady budowlane w pasie drogowym wymaga dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt  4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. ze zm.), zajmujący miejsce w pasie drogowym zobligowani są do uiszczenia stosownej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Brak zezwolenia Zarządu Dróg Miejskich skutkuje naliczeniem kary wynikającej z ustawy.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w powyższej sprawie, pracownicy ZDM pod nr  tel.32 3008612, 32 3008613, 32 3008614 udzielają niezbędnych informacji i pomocy w wypełnieniu wniosku dot. zajęcia pasa drogowego,  dokumentów jakie należy do niego dołączyć i wreszcie obliczyć kwotę należną za zajęcie miejsca.
Wniosek nr 3f dostępny jest na stronie www.zdm.gliwice.pl.

Strefa Płatnego Parkowania została rozszerzona

Od lipca 2018 r. Strefa Płatnego Parkowania w Gliwicach, decyzją Rady Miasta Gliwice, została rozszerzona o dodatkowe płatne miejsca parkingowe.
Do strefy został włączony parking nad Drogową Trasą Średnicową oraz fragment ulicy Dubois – od ul. Zwycięstwa do ronda Stanisława Byliny (strefa płatnego parkowania).

Kamery termowizyjne w służbie drogowej

Kamery termowizyjne w służbie drogowej.
Jak dotąd miały zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia.
Z tego dobrodziejstwa skorzystać postanowił Zarząd Dróg Miejskich, który działanie tych urządzenia testuje na skrzyżowaniach. Wszystko po to, aby ułatwić sprawny przejazd rowerzystom.
Obecnie prowadzone są testy dwóch kamer termowizyjnych. Obie zainstalowano na skrzyżowaniu z sygnalizacją ulicy DTŚ – Śliwki – Orlickiego – Wybrzeża Armii Krajowej. Kamery wyposażone są w przetworniki, których detekcja oparta jest na analizie promieniowania podczerwieni. Po wykryciu rowerzysty, obraz automatycznie wysyłany jest do sterownika z żądaniem zielonego światła dla tej grupy uczestników ruchu. Prawdopodobnie, jeszcze w tym roku, w to innowacyjne rozwiązanie wyposażone zostaną trzy sygnalizacje : DTŚ - Śliwki - Orlickiego - Wybrzeża Armii Krajowej, Wyspiańskiego – Orlickiego i Kozielska - przy Szkole Podstawowej nr 1.
Niewykluczone, że po zakończonych testach, w ostatnim kwartale tego roku zapadnie decyzja czy kolejne sygnalizacje świetlne w naszym mieście wyposażone zostaną w kamery termowizyjne.