ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Zimowe utrzymanie
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

Gwarków - zmiany w organizacji ruchu

Zmiany w  organizacji ruchu na ul. Gwarków. Od 4 lutego br. na odcinku od ronda u zbiegu ulic: Jasnej, Kochanowskiego i Gwarków do wybudowanego w ostatnim czasie marketu, ruch odbywa się dwukierunkowo. W dalej części, w kierunku do ul. Bojkowskiej, ul. Gwarków pozostaje ulicą jednokierunkową.

Rozbudowa systemu detekcji - etap II

 

Od modernizacji gliwickich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, wszystko się zaczęło. Teraz przyszedł czas na realizację drugiego już etapu, który wprowadza kolejne udogodnienia.
Gdzie zaparkować, jak ominąć miejsca o dużym natężeniu ruchu?  Czy elektroniczne tablice mogą w tym pomóc?
W centrum miasta trwa montaż tablic informujących o wolnych miejscach postojowych m.in. na ul. Zwycięstwa, Dworcowej, Dolnych Wałów, Kłodnickiej i Barlickiego.
Dzięki nim w znacznym stopniu uda się ograniczyć ruch pojazdów, których kierowcy poszukują  wolnego miejsca postojowego i pomóc w szybszym znalezieniu miejsca do zaparkowania.
Oprócz tego, rozbudowany zostanie system informacji drogowej dla kierujących. Jeszcze w tym tygodniu na DK88 i DTŚ rozpocznie się montaż dodatkowych znaków zmiennej treści, które już funkcjonują w kilku lokalizacjach na terenie Gliwic i doskonale spełniają swoją rolę. Informują o utrudnieniach czy nagłych zdarzeniach i wprowadzanych objazdach.
Najważniejszym jednak elementem realizowanych innowacji systemu, będzie nadawanie priorytetu przejazdu przez skrzyżowania autobusom oraz pojazdom uprzywilejowanym (pogotowie, straż pożarna, policja).
Projekt pod nazwą „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” o wartości 30 mln zł, realizowany przez ZDM został dofinansowany na kwotę 25 500 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Most do rozbiórki

Termin remontu mostu w ciągu ulicy Wrocławskiej coraz bliżej.
Ten ponad stu letni obiekt zostanie całkowicie rozebrany a w jego miejsce powstanie nowy.
Stan techniczny mostu, budowanego z początkiem XX wieku, zdeterminował decyzję o jego naprawie. Obecnie uruchomiona została procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy, który przeprowadzi prace.

Most został przeznaczony do rozbiórki ze względu na niedostateczny stan techniczny obiektu, a także z powodu niewystarczającej nośności. Przy okazji prac umocnione zostanie koryto rzeki.

Zarząd Dróg Miejskich będzie zmierzał do tego, aby realizacja inwestycji przebiegła w sposób, jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców Gliwic.
Prace rozbiórkowe obiektu mają zostać przeprowadzone przy całkowitym wyłączeniu obiektu z ruchu kołowego. Projekt czasowej organizacji ruchu zakłada zamknięcie ruchu drogowego w ciągu ul. Wrocławskiej i poprowadzenie go objazdami. Ruch pieszych wyznaczony ma zostać kładką tymczasową. Ostatecznie jednak, wyłoniony w przetargu wykonawca robót zobowiązany będzie do opracowania i uzgodnienia projektu objazdów na czas prac.
Szacowane koszty inwestycji, która potrwa co najmniej rok, to około pięć milionów złotych. Kwota ta, w całości zostanie sfinansowana z budżetu miasta.   

W ciągu ostatnich kilku lat, szereg obiektów mostowych, administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich przeszło remont lub rozbiórkę i budowę w ich miejsce nowych.
Pracom poddany został w bieżącym roku (2018 r.) m.in. wiadukt w ciągu ul. Tarnogórskiej, rok wcześniej na ul. Toszeckiej nad DK88. Wymieniono również obiekt w ciągu ul. Dworcowej nad rzeką Kłodnicą (przy kościele św. Barbary), a wcześniej wyremontowano most i kładkę dla pieszych w ciągu ulicy Królewskiej Tamy nad rzeką Bytomką. W tym roku (2018 r.) zakończyła się także budowa mostu nad potokiem Ostropka.

Koncepcja przebudowy ul. Zwycięstwa

Idea koncepcji

Ideą wykonania koncepcji zagospodarowania ulicy Zwycięstwa jest przywrócenie jej reprezentacyjnego charakteru i ożywienie poprzez dostosowanie do potrzeb wszystkich użytkowników przestrzeni, tj. ulicy łączącej Stare Miasto z Dworcem PKP, a w niedalekiej przyszłości z nowoczesnym Centrum Przesiadkowym.

Przestrzeń dla każdego

Koncepcją objęto obszar ulicy Zwycięstwa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dubois do skrzyżowania z Placem Inwalidów Wojennych. Główne zmiany zaproponowane przez projektanta dotyczą zawężenia jezdni i wydzielenia dodatkowego pasa, którym poruszałby się pojazd alternatywny dla obecnie funkcjonującego autobusu. Opracowanie przewiduje także wymianę nawierzchni jezdni ul. Zwycięstwa (w nawiązaniu do jej charakteru i estetyki) oraz chodników.
Chodnik prowadzący od dworca PKP w kierunku Rynku, byłby traktem dedykowanym do szybkiego przemieszczania się pieszych. Po drugiej stronie, autor koncepcji zaprojektował m.in. chodnik, zieleń, ławeczki i miejsca do postoju rowerów. Zaplanowano także wprowadzenie szeregu ułatwień dla osób niepełnosprawnych w ramach tzw. projektowania uniwersalnego.

Opracowanie koncepcji zakłada także, wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 [km/h] obejmującej ulicę Zwycięstwa. Wynik szczegółowych analiz pokazał, że nie ma możliwości całkowitego wyłączenia ul. Zwycięstwa z ruchu kołowego.

W przekroju ulicy została zaprojektowana, wydzielona, dodatkowa przestrzeń do poruszania się w przyszłości tzw. pojazdu specjalnego/alternatywnego dla dotychczasowego autobusu. Miałby on kursować wahadłowo na odcinku pomiędzy Placem Inwalidów Wojennych a dworcem kolejowym.
Koncepcja nie zakłada zastosowania separacji ruchu rowerowego. Rowerzyści będą poruszać się jezdnią.

Rondo w Brzezince

Rondo_Brzezinka_1.jpg
fot. Łukasz Fedorczyk

Pół roku trwała budowa nowej inwestycji drogowej, ronda w Brzezince.
Przy okazji realizowanych prac, wybudowano nowe i przebudowano już istniejące chodniki, wymieniono sieci uzbrojenia podziemnego, ze względów bezpieczeństwa przeniesiono przystanek autobusowy w ciągu ul. Kozielskiej. Dla linii kursujących tą ulicą, wybudowano zatokę autobusową.

Strefa zamieszkania - przypomnienie


(źródło: Wikipedia)

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach przypomina i apeluje do kierowców o przestrzeganie praw pieszych, szczególnie w miejscach gdzie ustanowiona została strefa zamieszkania jak np. gliwickiej Starówce czy na odcinku ul. Siemińskiego.
Czym jest STREFA ZAMIESZKANIA ?
W takim miejscu, pieszy nie jest zobowiązany do korzystania z chodnika lub pobocza. Ma prawo korzystać z całej szerokości jezdni, na której ma pierwszeństwo przed samochodami.
Kierowcy mogą poruszać się tu co najwyżej 20 km/h.
Przypominamy, że strefa zamieszkania m.in. obowiązuje na obszarze Starego Miasta zamkniętego ulicami Górnych Wałów i Dolnych Wałów.
Pieszych także prosimy o rozwagę.

Waze - sprawniej przejedziemy przez Gliwice

Wcześniej Chorzów i Zabrze, a teraz Gliwice, przystąpiły do międzynarodowego programu wymiany danych w ramach programu Waze Connected Citizens.
Chodzi o wymianę informacji, dzięki którym kierowcom jeździ się lepiej i sprawniej. To także duża korzyść dla środowiska, bo umieszczając informacje o utrudnieniach ominiemy je bez stania w korkach, zmniejszając tym samym zanieczyszczenie powietrza spalinami.
Dzięki nawiązanej współpracy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach z firmą Waze, informacje o odcinkach dróg objętych utrudnieniami, spowodowanymi np. budową czy remontami dróg, a także tymi, które związane są z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych, wymagających zajęcia pasa drogowego, są za pośrednictwem aplikacji Waze, dodawane do Google Maps. To spore ułatwienie dla tych, którzy poruszają się po Gliwicach, korzystając z nawigacji samochodowej. Dzięki temu mogą ominąć utrudnienia.
Program stworzony przez Google, współpracujący z aplikacją mobilną Waze, opiera się o bezpłatną wymianę danych dotyczących ruchu drogowego. Są one przekazywane w czasie rzeczywistym, a korzystający z nawigacji Google i Waze mogą na bieżąco śledzić to co dzieje się na drogach Gliwic.

Komunikat dot.zajęcia pasa drogowego

Referat ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO informuje, że ze względu na opady śniegu i niskie temperatury powietrza, od 7 stycznia br. do odwołania, nie będą wydawane zgody na prace związane z ingerencją w konstrukcję jezdni i chodników.

Obwodnica zachodnia

Geodeci wytyczający pas drogowy pod budowę nowej inwestycji, porządkowanie terenu pod jej przebieg, tak wyglądają pierwsze przygotowania do realizacji kolejnej części obwodnicy Gliwic. Powstanie ona na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej. 
Fragment zachodniej obwodnicy miasta będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Wyjątek stanowić będą skrzyżowania z ul. Daszyńskiego i Rybnicką. W tych miejscach liczba jezdni zwiększy się do dwóch, a wszystko po to, aby usprawnić przejazd.
Przebudowie poddany zostanie także ok. 600 metrowy odcinek ul. Rybnickiej. Powstaną nowe skrzyżowania z ulicami: Ku Dołom, ul. Kosów i przedłużeniem ul. Biegusa oraz około 7,5 km dróg serwisowo-gospodarczych. Wybudowana zostanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.
Droga będzie oświetlona i wyposażona w tablice zmiennej treści, na których będą wyświetlane informacje drogowe, a także aktualne pogodowe.
Budowę zrealizuje konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM za kwotę ok. 82,6 mln zł. Inwestycja powstaje dzięki unijnemu wsparciu.  85% dofinansowania uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego).

ul. Bończyka


Dotąd był tu jedynie utwardzony odcinek drogi z fragmentami starodroża.
W niespełna trzy miesiące, powstała pełnowymiarowa jezdnia wraz
z 2 m chodnikiem. Prace na 200 m odcinku ul. Bończyka dobiegły końca.
Zakres robót objął rozbudowę tej ulicy na odcinku, od ul. Myśliwskiej do
ul. Św. Wojciecha oraz przebudowę 150 m fragmentu ul. Św. Wojciecha.

W ramach realizacji inwestycji powstało skrzyżowanie u zbiegu ulic: Bończyka
i św. Wojciecha.
Teren objęty pracami został uporządkowany i zagospodarowany zielenią.
W najbliższym czasie w rejonie prowadzonych prac, nasadzone zostaną graby wąskokolumnowe. Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 3 mln zł.


Starówka - sprzątanie po nowemu

Nowa umowa i nowe zasady sprzątania obowiązują na gliwickiej Starówce.
Na ulicach okalających Rynek, sprzątanie odbywa się wzorem dotychczasowego terminarza czyszczenia płyty gliwickiego rynku (7 dni w tygodniu). Teraz każdego dnia uliczki Starego Miasta są zamiatane, a mycie ich nawierzchni, uzależnione zostało od stopnia zabrudzenia.
Sprzątanie odbywa się przy użyciu specjalistycznych, pojazdów małych gabarytów, które z łatwością mieszczą się wśród ciasnej miejskiej zabudowy naszej Starówki. Samochody wyposażone są m.in. w system szczotek i dysz oraz zbiornik na wodę, odkurzacz zewnętrzny i myjkę wysokociśnieniową. Dodatkowo pracownicy firmy sprzątającej będą usuwać śmieci spod zaparkowanych samochodów.
Porządkowanie prowadzone jest od poniedziałku do niedzieli włącznie.
Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą do mieszkańców oraz kierowców parkujących w obrębie Starówki, o wyrozumiałość i ułatwienie firmie sprzątającej wykonywanie swoich zadań.

Wspólnie dbajmy o porządek

 

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach przypomina, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gliwice ( nr XIII/323/2016, z dnia 4 lutego 2016 r.) i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, obowiązek posiadania koszy na śmieci w przestrzeni publicznej to nie tylko obowiązek gminy, ale także właścicicieli nieruchomości, na których znajdują się obiekty użytku publicznego. Są oni zobowiązani do ustawienia na tychże terenach lub obiektach, koszy na odpady. Przypominamy, że prowadzący działalność handlową branży spożywczej oraz gastronomicznej, powinni przed swoimi lokalami dodatkowo ustawić kosze na odpady stałe dostępne dla klientów i na bieżąco je opróżniać.

Kamery termowizyjne w służbie drogowej

Kamery termowizyjne w służbie drogowej.
Jak dotąd miały zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia.
Z tego dobrodziejstwa skorzystać postanowił Zarząd Dróg Miejskich, który działanie tych urządzenia testuje na skrzyżowaniach. Wszystko po to, aby ułatwić sprawny przejazd rowerzystom.
Obecnie prowadzone są testy dwóch kamer termowizyjnych. Obie zainstalowano na skrzyżowaniu z sygnalizacją ulicy DTŚ – Śliwki – Orlickiego – Wybrzeża Armii Krajowej. Kamery wyposażone są w przetworniki, których detekcja oparta jest na analizie promieniowania podczerwieni. Po wykryciu rowerzysty, obraz automatycznie wysyłany jest do sterownika z żądaniem zielonego światła dla tej grupy uczestników ruchu. Prawdopodobnie, jeszcze w tym roku, w to innowacyjne rozwiązanie wyposażone zostaną trzy sygnalizacje : DTŚ - Śliwki - Orlickiego - Wybrzeża Armii Krajowej, Wyspiańskiego – Orlickiego i Kozielska - przy Szkole Podstawowej nr 1.
Niewykluczone, że po zakończonych testach, w ostatnim kwartale tego roku zapadnie decyzja czy kolejne sygnalizacje świetlne w naszym mieście wyposażone zostaną w kamery termowizyjne.

Kontenery na gruz i odpady budowlane


Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że umieszczanie np. kontenerów czy worków na gruz i odpady budowlane w pasie drogowym wymaga dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt  4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. ze zm.), zajmujący miejsce w pasie drogowym zobligowani są do uiszczenia stosownej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Brak zezwolenia Zarządu Dróg Miejskich skutkuje naliczeniem kary wynikającej z ustawy.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w powyższej sprawie, pracownicy ZDM pod nr  tel.32 3008612, 32 3008613, 32 3008614 udzielają niezbędnych informacji i pomocy w wypełnieniu wniosku dot. zajęcia pasa drogowego,  dokumentów jakie należy do niego dołączyć i wreszcie obliczyć kwotę należną za zajęcie miejsca.
Wniosek nr 3f dostępny jest na stronie www.zdm.gliwice.pl.

Strefa Płatnego Parkowania została rozszerzona

Od lipca 2018 r. Strefa Płatnego Parkowania w Gliwicach, decyzją Rady Miasta Gliwice, została rozszerzona o dodatkowe płatne miejsca parkingowe.
Do strefy został włączony parking nad Drogową Trasą Średnicową oraz fragment ulicy Dubois – od ul. Zwycięstwa do ronda Stanisława Byliny (strefa płatnego parkowania).

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji udziela operator płatnego parkowania - Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., nr tel. 32 441 90 60 | tel. 32 441 90 34.
Odpowiedzi na pytania można znależć także na stronie internetowej www.parkowaniegliwice.pl

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**

 

 

Opłaty dodatkowe za postój w strefie płatnego parkowania

Informujemy o możliwości dokonywania opłat dodatkowych w wysokości 50,00 zł za brak biletu parkingowego, w strefie płatnego parkowania w Gliwicach. Dotyczy to opłat, które nie zostały uregulowane w terminie do 7 dni od dnia parkowania pojazdu.
Opłatę dodatkową można wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
W tym celu uruchomiono konto w ING Bank Śląski nr 64 1050 1230 1000 0024 1695 2105.
W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę nieuiszczenia opłaty za parkowanie.