ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Zimowe utrzymanie
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

ul.Błonie i ul.Pocztowa - przejezdne


Nowa nawierzchnie jezdni i chodników, blisko 2 km ścieżek rowerowych, to efekt zakończonych prac na ulicach Błonie i Pocztowej. W trakcie kilkumiesięcznych robót przeprowadzono także wymianę infrastrukturuktury podziemnej.
Obie drogi są już przejezdne bez utrudnień.
Koszt obu inwestycji wyniósł ok. 5,5 mln zł.

Uwaga! - Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego

Na ul. Przy Raciborskiej Bramie (łączącej ul. Raciborską z ul. Kaczyniec) 9 lutego br. wprowadzono ruch dwukierunkowy. W związku ze zmianą organizacji ruchu nastąpiła zmiana pierwszeństwa przejazdu w rejonie skrzyżowania ul. Raciborska/Przy Raciborskiej Bramie. Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu pierwszeństwo przejazdu mają kierowcy wyjeżdżający z ul. Przy Raciborskiej Bramie.

Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego - czasowa zmiany w organizacji ruchu

Zmiany w organizacji ruchu w ciągu alei Jana Nowaka Jeziorańskiego, w związku z pracami pod wiaduktem w ciągu ul. Tarnogórskiej.
12 lutego br. wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Ze względu na zakres prac wykonawca zajmuje skrajne pasy ruchu alei Jana Nowaka Jeziorańskiego, ruch odbywa się pasami środkowymi.

Zmiany w opłatach za umieszczanie reklam w pasie drogowym

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 marca 2016 r. stwierdzającym nieważność § 4 ust. 5 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. nr XX/528/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice od dnia 24.04.2016 r. wykreślona została stawka dla reklam świetlnych i podświetlanych.
W związku z tym, w chwili obecnej, za umieszczenie reklam w pasie drogowym dróg publicznych w obrębie miasta Gliwice (za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad) obowiązuje tylko jedna stawka w wysokości 1,80 zł/1 mdla wszystkich reklam.

Budowa ronda – zmiany w organizacji ruchu

Czterowlotowe rondo powstanie u zbiegu ulic: Kozielskiej, Wyczółkowskiego i Kresowej.
Zakres prac obejmie także wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę i budowę chodników. Przystanek autobusowy w ciągu ul.Kozielskiej, obecnie znajdujący się przy skrzyżowaniu, zostanie przeniesiony. Powstanie zatoka autobusowa.
W najbliższy poniedziałek – 29 stycznia ruszają pierwsze prace przygotowawcze związane z realizacją tej inwestycji. Na czas robót, w I etapie zamknięty zostanie wlot ul. Kozielskiej od strony centrum miasta. Obowiązywał będzie objazd ulicami: Wyczółkowskiego i Gaudiego.
Kierowcy podróżujący od strony Brzezinki skręcając w ul.Wyczółkowskiego znajdować się będą na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Jezdnia ul.Wyczółkowskiego, przy skrzyżowaniu zostanie zawężona.
Pierwszeństwo przejazdu wyznaczono także dla samochodów włączających się z ul. Gaudiego do ul.Kozielskiej.

Autobusy komunikacji miejskiej zatrzymujące się dotychczas na przystanku w ciągu ul.Kozielskiej, przed skrzyżowaniem będą zabierały pasażerów na istniejącym przystanku przy ul. Wyczółkowskiego.

W miejscu prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Kierowców prosimy o stosowanie się do oznakowania.

Wymiary reklam umieszczanych w pasach drogowych

Zarząd Dróg Miejskich  w Gliwicach informuje o wprowadzonych ograniczeniach dotyczących wymiarów reklam umieszczanych w pasach drogowych, dla których wydawane są zezwolenia na lokalizację i zajęcie pasa drogowego.
Maksymalny wymiar dla potykaczy ustawianych na chodnikach oraz w ciągach pieszo-jezdnych, po rozstawieniu wynosi: 1,10 m (wysokość) i 0,63 m (szerokość).
Jednocześnie Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że maksymalny wymiar plakatów umieszczanych na słupach oświetleniowych to 0,841 m (wysokość) i 0,594 m (szerokość).

Opłaty dodatkowe za postój w strefie płatnego parkowania

Informujemy o możliwości dokonywania opłat dodatkowych w wysokości 50,00 zł za brak biletu parkingowego, w strefie płatnego parkowania w Gliwicach. Dotyczy to opłat, które nie zostały uregulowane w terminie do 7 dni od dnia parkowania pojazdu.
Opłatę dodatkową można wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
W tym celu uruchomiono konto w ING Bank Śląski nr 64 1050 1230 1000 0024 1695 2105.
W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę nieuiszczenia opłaty za parkowanie.

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji udziela operator płatnego parkowania - Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., nr tel. 32 441 90 60 | tel. 32 441 90 34.
Odpowiedzi na pytania można znależć także na stronie internetowej www.parkowaniegliwice.pl

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**