ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Oczyszczanie miasta
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

Kontenery na gruz i odpady budowlane


Gliwicka Starówka coraz piękniejsza. Po wymianie nawierzchni  ulic Starego Miasta, właściciele kamienic, wzdłuż nich usytuowanych przystąpili do remontów budynków.
Prowadzące je wspólnoty mieszkaniowe czy prywatni właściciele muszą jednak pamiętać, aby dopełnić wszelkich formalności związanych z realizowanymi pracami, np. w zakresie ustawienia kontenerów na gruz i odpady budowlane.
Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt  4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. ze zm.), zajmujący miejsce w pasie drogowym zobligowani są do uiszczenia stosownej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Brak zezwolenia ZDM skutkować będzie naliczeniem kary wynikającej z ustawy.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w powyższej sprawie, pracownicy ZDM pod nr  tel.32 3008612, 32 3008613, 32 3008614 udzielą niezbędnych informacji i pomocy w wypełnieniu wniosku dot. zajęcia pasa drogowego,  dokumentów jakie należy do niego dołączyć i wreszcie obliczyć kwotę należną za zajęcie miejsca.

LISTA REMONTÓW 2017

Drogi Gminne

ul.Góry Chełmskiej
– remont chodnika
ul.Bałtycka – remont nawierzchni jezdni i chodnika (od ul.Daszyńskiego do ul.Helskiej)
ul.Słoneczna – remont chodnika
ul.Gierymskiego – remont nawierzchni jezdni
ul.Oriona – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
ul.Jaskółcza – remont nawierzchni jezdni i chodnika
ul.Ziemowita - remont nawierzchni jezdni i chodnika
ul.Przyszłości – remont nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc postojowych
ul.Krokusów – remont nawierzchni jezdni i chodnika

 

Drogi Powiatowe

ul.Mechaników – remont nawierzchni jezdni i chodnika (od ul.Oświęcimskiej do Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy)
ul.Portowa – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
DK- 88 – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
ul.Pszczyńska – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
ul.Starogliwicka – remont nawierzchni jezdni (obręb skrzyżowania)
ul.Błonie – remont nawierzchni jezdni, chodnika, (budowa ścieżki rowerowej na odcinku od kopalni Sośnica do terenu giełdy samochodowej)
ul.Traktorzystów – budowa miejsca do ważenia pojazdów
ul.Pocztowa – remont nawierzchni jezdni i chodnika (na odcinku od ul.Pszczyńskiej do ronda im.Płażyńskiego)


Zadania sondażowe

ul. Bojkowska
- budowa chodnika na odcinku od ul.Snopowej do ul.Jeziornej
ul.Biegusa - budowa miejsc postojowych na odcinku od ul.Wilgi do ul.Pliszki
ul.Hoblera - budowa połączenia z ul.Tarnogórską
ul.Wrzosowa - rozbudowa miejsc postojowych w rej. Cmentarza
ul.Jedności - budowa miejsc postojowych w rej. Przychodni
ul.Batorego - budowa chodnika na odcinku od ul. Wieniawskiego do ul. Batorego
ul.Miodowa - utwardzenie nawierzchni drogi

Kluczowe inwestycje w 2017 r. Skrzyżowanie ul.: Kozielska, Wyczółkowskiego, Kresowa

 
Budowa czterowlotowego ronda u zbiegu ul.: Kozielskiej, Wyczółkowskiego i Kresowej prawdopodobnie rozpocznie się w II połowie 2017 r. W miejscu obecnego skrzyżowania pojawi się rondo, a inwestycja obejmie także wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę i budowę chodników. Przystanek autobusowy w ciągu ul.Kozielskiej, obecnie znajdujący się przy skrzyżowaniu, zostanie przeniesiony. Dla linii kursujących tą ulicą, wybudowana zostanie zatoka autobusowa.
Kilka miesięcy temu skrzyżowanie zostało na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich dodatkowo oznakowane, aby w znaczący sposób zwrócić uwagę kierowców na niebezpieczeństwo zdarzeń drogowych. Obecnie, w obrębie skrzyżowania funkcjonują znaki ograniczające prędkość do 40 km/h. Dodatkowo ustawiono oznakowanie pionowe ostrzegające o wypadkach drogowych.
Na wszystkich wlotach skrzyżowania znajduje się czytelne oznakowanie zarówno pionowe jak i poziome. Widoczność w obrębie skrzyżowania jest bardzo dobra.
Jak wynika z policyjnych statystyk, przyczynami zdarzeń drogowych w tym miejscu były: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe wyprzedzanie. Nie wynikały one w żadnym wypadku z winy zarządcy drogi.
Obecnie w związku z planem przebudowy skrzyżowania, prowadzona jest aktualizacja dokumentacji projektowej. Po jej otrzymaniu będzie można wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskując decyzję ZRID, ogłoszony zostanie przetarg wyłaniający wykonawcę przebudowy skrzyżowania.

Kluczowe inwestycje w 2017 r. Skrzyżowanie ul.: Tarnogórska - Kurpiowska - Olszewskiego


Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, brak zachowania bezpiecznego odstępu między pojazdami to główne przyczyny zdarzeń drogowych, do jakich dochodzi na skrzyżowaniu ul. Tarnogórskiej, Kurpiowskiej, Olszewskiego.
Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zdecydowano o uporządkowaniu zatoki autobusowej, a także wprowadzeniu zmian polegających na wydzieleniu pasów do lewoskrętów.
Rozbudowa skrzyżowania obejmie odcinek ul.Tarnogórskiej oraz boczne wloty ul.Olszewskiego i Kurpiowskiej.
Jezdnia główna zostanie poszerzona, aby można było wydzielić normatywne pasy ruchu. Po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania powstanie droga rowerowa.
Prace w tym miejscu będą mogły rozpocząć się po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

Kluczowe inwestycje w 2017 r. Skrzyżowanie ul.: Andersa i Mieszka I

Budowa dwóch zatok autobusowych, przeniesienie zatoki dla taksówek, budowa azyli dla pieszych i wysepek kanalizujących, wydzielenie pasów dla relacji lewoskrętnych to tylko część prac, jakie wykonane zostaną przy okazji przebudowy skrzyżowania ulic: Andersa - Mieszka I oraz Andersa i Czwartaków. Dla pojazdów wyjeżdżających z ul.Czwartaków powstanie pas ułatwiający włączenie się do ruchu do ul.Andersa w kierunku Centrum. Inwestycja zostanie zrealizowana po zgromadzeniu kompletnej dokumentacji, prawdopodobnie w ll połowie 2017 r.

Zmiany w opłatach za umieszczanie reklam w pasie drogowym

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 marca 2016 r. stwierdzającym nieważność § 4 ust. 5 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. nr XX/528/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice od dnia 24.04.2016 r. wykreślona została stawka dla reklam świetlnych i podświetlanych.
W związku z tym, w chwili obecnej, za umieszczenie reklam w pasie drogowym dróg publicznych w obrębie miasta Gliwice (za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad) obowiązuje tylko jedna stawka w wysokości 1,80 zł/1 mdla wszystkich reklam.

Umieszczanie reklam w pasie drogowym

W związku ze zmianą przepisów -"Ustawy o drogach publicznych",  informujemy, że każde zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy powinno być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. W związku z tym, aby załatwić sprawę należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek nr 1a lub 1b dotyczący wydania zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym a po uzyskaniu decyzji wniosek nr 1c dotyczący zajęcia pasa drogowego.

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadził „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia handlu”.
Z całością dokumentu można zapoznać się tutaj.

Gliwicki odcinek DTŚ- oddany zmotoryzowanym

20 marca 2016 r., o godzinie 20:24 oddano do ruchu gliwicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej.


Gliwicka część DTŚ została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy z nich – G1 – przebiega od granicy z Zabrzem do ul.Kujawskiej, jego długość wynosi 2,8 km.Drugi – G2 – to odcinek od ul.Kujawskiej do DK-88 i liczy on 5,6 km.
W ciągu drugiego odcinka wybudowano tunel o długości 493 m. Miejsce to monitorują przez całą dobę pracownicy Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach. Tunel wyposażony jest w pełni w systemy zabezpieczeń, urządzenia wentylacyjne i oddymiające, a także oświetlenie i monitoring. System wideodetekcji zainstalowany w tym miejscu umożliwia przede wszystkim gromadzenie danych o ruchu drogowym i pozwala na automatyczne wykrywanie zdarzeń.


Oznakowanie
pionowe i poziome Drogowej Trasy Średnicowej zostało wykonane zgodnie z najnowszymi technologiami. Na trasie znajdują się znaki zmiennej treści, na których w zależności od aktualnej w danej chwili sytuacji na drodze, można wyświetlać informacje o wypadkach czy innych utrudnieniach w ruchu. W ciągu DTŚ obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h lub 70 km/h. W razie konieczności, doraźnie, na tablicach zmiennej treści wyświetlane będą inne ograniczenia prędkości.

Szerokiej drogi życzy Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, którego pracownicy dołożą wszelkich starań, aby przejazd przez gliwicki odcinek DTŚ był komfortowy i bezpieczny.

Nieznajomość przepisów czy skrajna nieodpowiedzialność ?Pojawiają się wszędzie i o każdej porze. Ryzykują swoje życie i zdrowie. Narażają na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu.
Pieszy przeskakujący przez bariery rozdzielające pasy ruchu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej, piesi spacerujący w tunelu DTŚ, pomysłowość nie zna granic i trudno przewidzieć czym „zaskoczyć” jeszcze mogą .
Co robi pieszy poruszający się Drogową Trasą Średnicową ? Popełnia wykroczenie, które zagrożone jest w „najlepszym” wypadku mandatem. Wchodząc na DTŚ może stracić życie lub zostać kaleką.

 
Trudno wytłumaczyć zachowanie trójki uczestników ruchu widoczne na zdjęciach.
Trudno jest chronić kogoś, przed nim samym, kto podejmuje tak nieodpowiedzialne kroki.
Staje się ofiarą, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego dla pozostałych jego uczestników.

Stałe zamknięcia tunelu – środa/czwartek, piątek/sobota


Sprawność wentylatorów, czujników zadymienia, kamer obserwujących przez całą dobę ruch, to tylko niektóre z prac, prowadzonych co tydzień w tunelu znajdującym się w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej. Na czas ich trwania, dla bezpieczeństwa osób prowadzących prace konserwacyjne, tunel musi być zamykany. Przyjęto, że przegląd odbywa się w godzinach nocnych, kiedy natężenie ruchu jest najmniejsze. Prace realizowane są między godz. 23:00 (środa) do 5:00 (czwartek).
Nie oznacza to jednak, że przez cały ten okres tunel jest nieprzejezdny. Przy mniejszej ilości niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych, czas jego zamknięcia będzie krótszy .
Informacje o wyłączeniu z ruchu tunelu, każdorazowo wyświetlane są na tablicach zmiennej treści. Na stałe ustawione są także tablice wskazujące trasę objazdu.

 

O czystość w tunelu, służby za to odpowiedzialne dbają raz w tygodniu.Zawsze nocą z piątku na sobotę, pojawia się tam zamiatarka. Zwykle zabiegi te trwają ok. 2 godzin. Wyjątkiem będzie sprzątanie kwartalne, które może potrwać kilka godzin. Podobnie jak w przypadku zamknięcia tunelu na czas prac konserwacyjnych, także i przy wyłączeniu ze względu na sprzątanie, na tablicach zmiennej treści pojawiają się informacje o braku przejezdności.

Sygnalizatory pomocnicze - wsparcie dla kierowców


Zmęczenie, znużenie, a czasami po prostu brak uwagi powodują, że coraz częściej pracownicy Centrum Sterowania Ruchem dostrzegają sytuacje, w których kierowcy sugerując się zielonym światłem, włączającym się dla skręcających w prawo, ruszają i przejeżdżają skrzyżowanie na wprost. W efekcie manewr ten odbywa się przy świetle czerwonym !
Dla zwiększenia bezpieczeństwa Zarząd Dróg Miejskich zamontował pomocnicze sygnalizatory świetlne. Pojawiły się one na skrzyżowaniach ulic Andersa-Okulickiego oraz Tarnogórskiej-Skowrońskiego-Grottgera.
Ich rolą jest zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom i poprawa widoczności sygnałów świetlnych.
Sygnalizotory pomocnicze są montowane na wysokości wzroku kierowcy i wyświetlają ten sam komunikat o cyklu światła jak sygnalizator znajdujący się na maszcie.

Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego bez utrudnień


Dobiegł końca remont nawierzchni jezdni alei Jana Nowaka Jeziorańskiego. Przejazd na odcinku od wiaduktu nad ul.Podlesie do węzła z autostradą A1 w Maciejowie, gdzie w ostatnich dniach prowadzone były roboty drogowe, odbywa się już bez utrudnień. W najbliższych dniach znikną także zawężenia pod wiaduktem w ciągu ul.Tarnogórskiej, które spowodowane są remontem obiektu.

Kolejne, aktywne przejście

   

Poprawa bezpieczeństwa, nie tylko w ruchu samochodowym, ale także pieszych to priorytet dla Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Po pilotażowym wprowadzeniu znaku aktywnego na przejściach dla pieszych w ciągu ulic: Toszeckiej, Żabińskiego, Kozielskiej, Jedności, Beskidzkiej i Kosów zainstalowano kolejny u zbiegu ul. Dworcowej i Dolnych Wałów.
Sygnalizacja ostrzegawcza ustawiana jest w miejscach, gdzie zarządca drogi w szczególny sposób chce zwrócić uwagę kierowców na zagrożenia w ruchu drogowym. Dzięki doborowi odpowiednich źródeł światła aktywny znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach pogodowych. Dodatkowo sygnalizacja ostrzegawcza pozwala na płynniejszy ruch, niż przy standardowej sygnalizacji świetlnej, wszędzie tam, gdzie zastosowanie pełnej sygnalizacji świetlnej nie znajduje uzasadnienia.

By jeździło się lepiej


Nowe programy sygnalizacji świetlnej = poprawa warunków ruchu i sprawniejszy przejazd w rejonie ulic: Bohaterów Getta Warszawskiego, Jagiellońskiej i placu Piastów.
Ich wdrożenie zmierza przede wszystkim do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i sprawniejszego przejazdu samochodów.
Programy będą pomocne w dostosowywaniu do zmiennego natężenia ruchu, pomogą zwłaszcza w regulacji przejazdu na odcinku ul.Częstochowska- ul.Dworcowa.
Wprowadzono także zmiany w organizacji ruchu m.in. na ul. Piwnej, gdzie na wysokości Placu Piastów, kierowcy jadący w kierunku Drogowej Trasy Średnicowej ustawiają się na dwóch pasach ruchu: środkowym i lewym skrajnym, a nie jak dotąd tylko na środkowym.
Na ul. Jagiellońskiej, na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, gdzie manewr skrętu w lewo, do ul. Dworcowej odbywał się dwoma pasami ruchu, poprowadzony jest tylko jednym pasem.

Wiosna przydrożna

W pasach drogowych rozkwita wiosna. Krokusy, żonkile i tulipany „cieszą oko” kierowców, informując, że wreszcie zmieniła się pora roku.
Nasadzone jesienią mieszanki cebul: tulipanów, krokusów i żonkili, kwitną w pasach przydrożnych, w różnych częściach miasta, od skrzyżowania ulic: Poniatowskiego i Chorzowskiej, na skwerach przy ulicach: Dworcowej, Nowy Świat czy Żwirki i Wigury.

To nie koniec dbałości o przydrożną zieleń i zabiegów związanych z sadzeniem czy pielęgnacją roślinności znajdującej się pod opieką Zarządu Dróg Miejskich.
W niektórych dzielnicach prace prowadzone są etapami. To oznacza, że w temacie nasadzeń nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa.
Obecnie sprawdzane są miejsca gdzie jesienią uzupełniono np. drzewostan czy krzewy, aby ocenić w jakiej są kondycji. Młode drzewa lub krzewy, które nie przyjęły się lub zostały uszkodzone, wymieniane są na nowe.
Niestety bardzo często mieszkańcy nie są w stanie dostrzec efektów pracy referatu zieleni ZDM, bowiem nowe nasadzenia są łamane padając ofiarą chuligańskich wybryków czy kierowców rozjeżdżających posadzone krzewy i kwiaty.

Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie drzew oraz krzewów to jedno ze statutowych zadań Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.


Wiśnie wonne

Rozkwitły w pełni, urzekając nas swoimi kwiatami. Od 2013 r. wiśnie wonne na placu Inwalidów Wojennych zwiastują nadejście wiosny, nie tylko w pasie drogowym. Wcześniej, rosły tam równie urokliwe robinie, jednak ze względu na zły stan fitosanitarny zostały usunięte, a w ich miejsce nasadzono właśnie ozdobne wiśnie. Uznano, że ze względu na zabytkowy charakter ulicy, to właśnie one najlepiej, estetycznie wpiszą się w tamtejszy krajobraz.
Poza placem Inwalidów Wojennych, wiśnia wonna upiększa pas drogowy także przy ul.Żwirki i Wigury oraz na odcinku ul.Czapli.

Pieszy ma pierwszeństwo !


Bezwzględne pierwszeństwo pieszych, to nie postulat lecz przywilej, który od 1 marca 2016 r. przysługuje wszystkim, poruszającym się pieszo po gliwickiej Starówce, gdzie wprowadzona została STREFA ZAMIESZKANIA.
W takim miejscu, pieszy nie jest zobowiązany do korzystania z chodnika lub pobocza. Ma prawo korzystać z całej szerokości jezdni, na której ma pierwszeństwo przed samochodami.
Dla kierowców wprowadzono ograniczenie prędkości do 20 km/h.
Strefa zamieszkania obowiązuje na obszarze Starego Miasta zamkniętego ulicami Górnych Wałów i Dolnych Wałów.
To nie koniec zmian.
Na wszystkich skrzyżowaniach Starówki zlikwidowane zostało pierwszeństwo przejazdu. Od 1 marca br. wprowadzone zostały skrzyżowania równorzędne, gdzie pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony.
Sposób parkowania samochodów w obrębie Starego Miasta pozostaje bez zmian. Jest ono możliwe w miejscach do tego wyznaczonych.
PIESZYCH prosimy o rozwagę, a KIEROWCÓW o zachowanie szczególnej ostrożności.

Tylko w Gliwicach

Rozbudowa systemu informującego o wolnych miejscach postojowych, budowa pierwszych stacji ładowania samochodów elektrycznych, usprawnienie przejazdu autobusów i pojazdów uprzywilejowanych na terenie naszego miasta, a ponadto ustawienie dodatkowych tablic zmiennej treści, informujących o aktualnej sytuacji drogowej, to wszystko już niebawem tylko w Gliwicach. Oprócz nowinek, które wprowadzone zostaną do miasta, rozbudowany zostanie o dodatkowe funkcje i elementy działający od ponad 3 lat system detekcji. Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Gliwicki projekt jako jeden z kilkunastu - zgłoszonych przez miasta aglomeracji śląskiej - został wskazany do dofinansowania w ramach konkursu.
Ich realizacja planowana jest po podpisaniu umowy o dofinansowaniu i zakończeniu wszystkich procedur formalnych.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji udziela operator płatnego parkowania - Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., nr tel. 32 441 90 60 | tel. 32 441 90 34.
Odpowiedzi na pytania można znależć także na stronie internetowej www.parkowaniegliwice.pl

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**

 

 

Tabliczki informacyjne w strefie płatnego parkowania

W części Gliwic, która objęta została Strefą Płatnego Parkowania oprócz znaków określających początek i koniec miejsc przeznaczonych do pozostawiania samochodów, znajdują się tabliczki informujące o sposobie parkowania pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o stosowanie się do oznakowania.


Tabliczka informuje o postawieniu pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu pojazdu na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu samochodu na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o postoju całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika.

          

Opłaty dodatkowe za postój w strefie płatnego parkowania

Informujemy o możliwości dokonywania opłat dodatkowych w wysokości 50,00 zł za brak biletu parkingowego, w strefie płatnego parkowania w Gliwicach. Dotyczy to opłat, które nie zostały uregulowane w terminie do 7 dni od dnia parkowania pojazdu.
Opłatę dodatkową można wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
W tym celu uruchomiono konto w ING Bank Śląski nr 64 1050 1230 1000 0024 1695 2105.
W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę nieuiszczenia opłaty za parkowanie.