ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Oczyszczanie miasta
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

Utrudnienia na ul. Chorzowskiej

Na ul. Chorzowskiej, na odcinku od skrzyżowania
z ul. Szymanowskiego do autostrady A1, trwa przebudowa kanalizacji deszczowej. Prace będą prowadzone przy częściowym zawężeniu jezdni, z utrzymaniem ruchu pojazdów w obie strony.
Prace powinny zakończyć się w połowie listopada br.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Rondo w Brzezince

Rondo_Brzezinka_1.jpg
fot. Łukasz Fedorczyk

Bez utrudnień od dziś (2 sierpnia) kierowcy pojadą nowym rondem w gliwickiej dzielnicy Brzezinka.
Jego budowa, która rozpoczęła się ok. pół roku, temu dobiegła końca. Wykonawcy pozostaje jeszcze uporządkowanie miejsc wokół ronda, a Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna procedury odbiorowe.
Przy okazji realizowanych prac, wybudowano nowe i przebudowano już istniejące chodniki, wymieniono sieci uzbrojenia podziemnego, ze względów bezpieczeństwa przeniesiono przystanek autobusowy w ciągu ul. Kozielskiej. Dla linii kursujących tą ulicą, wybudowano zatokę autobusową.

ul. Andersa - przebudowa


Andersa2.jpg

Pierwsze utrudnienia, a wraz z nimi pierwsze roboty drogowe na ul. Andersa, gdzie rozpoczęła się dziś (1 sierpnia) przebudowa  odcinka tej ulicy. Zmieniona została na ten czas organizacja ruchu na odcinku od wjazdu do Jednostki Wojskowej do skrzyżowania z ul. Płowiecką. Wykonawca realizować będzie prace w 3 etapach, przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego przez cały czas trwania robót. Na czas zamknięcia wlotów ulic: Płowieckiej, Mieszka I i Karolinki objazdy wytyczone będą ulicami: Andersa, Styczyńskiego, Daszyńskiego i Sowińskiego oraz ulicami: Andersa, Okulickiego i Sowińskiego.
Przypomnijmy. W trakcie przebudowy ul. Andersa wybudowane zostaną dwie zatoki autobusowe, powstaną azyle dla pieszych i wysepki kanalizujące ruch.  Wydzielone zostaną pasy dla relacji lewoskrętnych.
Po stronie północnej ulicy Andersa powstanie odcinek ścieżki rowerowej.
Prace rozpoczną się od przebudowy sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych, kanalizacji deszczowej, wodociągu i sieci gazowej.
Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale br.

Waze - sprawniej przejedziemy przez Gliwice

Wcześniej Chorzów i Zabrze, a teraz Gliwice, przystąpiły do międzynarodowego programu wymiany danych w ramach programu Waze Connected Citizens.
Chodzi o wymianę informacji, dzięki którym kierowcom jeździ się lepiej i sprawniej. To także duża korzyść dla środowiska, bo umieszczając informacje o utrudnieniach ominiemy je bez stania w korkach, zmniejszając tym samym zanieczyszczenie powietrza spalinami.
Dzięki nawiązanej współpracy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach z firmą Waze, informacje o odcinkach dróg objętych utrudnieniami, spowodowanymi np. budową czy remontami dróg, a także tymi, które związane są z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych, wymagających zajęcia pasa drogowego, są za pośrednictwem aplikacji Waze, dodawane do Google Maps. To spore ułatwienie dla tych, którzy poruszają się po Gliwicach, korzystając z nawigacji samochodowej. Dzięki temu mogą ominąć utrudnienia.
Program stworzony przez Google, współpracujący z aplikacją mobilną Waze, opiera się o bezpłatną wymianę danych dotyczących ruchu drogowego. Są one przekazywane w czasie rzeczywistym, a korzystający z nawigacji Google i Waze mogą na bieżąco śledzić to co dzieje się na drogach Gliwic.

Praktyki studenckie w ZDM

ul.Waliszewskiego - całkowite zamknięcie

Ulica Waliszewskiego zamknięta dla ruchu. Trwa tam remont nawierzchni jezdni i chodników. Przy okazji powstaną nowe miejsca postojowe, a istniejące zostaną uporządkowane.
Wykonawca zapewnia mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji.
Zakończenie robót przewidziano na wrzesień br.

Strefa zamieszkania - przypomnienie


(źródło: Wikipedia)

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach przypomina i apeluje do kierowców o przestrzeganie praw pieszych, szczególnie w miejscach gdzie ustanowiona została strefa zamieszkania jak np. gliwickiej Starówce czy na odcinku ul. Siemińskiego.
Czym jest STREFA ZAMIESZKANIA ?
W takim miejscu, pieszy nie jest zobowiązany do korzystania z chodnika lub pobocza. Ma prawo korzystać z całej szerokości jezdni, na której ma pierwszeństwo przed samochodami.
Kierowcy mogą poruszać się tu co najwyżej 20 km/h.
Przypominamy, że strefa zamieszkania m.in. obowiązuje na obszarze Starego Miasta zamkniętego ulicami Górnych Wałów i Dolnych Wałów.
Pieszych także prosimy o rozwagę.

Kontenery na gruz i odpady budowlane


Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że umieszczanie np. kontenerów czy worków na gruz i odpady budowlane w pasie drogowym wymaga dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt  4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. ze zm.), zajmujący miejsce w pasie drogowym zobligowani są do uiszczenia stosownej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Brak zezwolenia Zarządu Dróg Miejskich skutkuje naliczeniem kary wynikającej z ustawy.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w powyższej sprawie, pracownicy ZDM pod nr  tel.32 3008612, 32 3008613, 32 3008614 udzielają niezbędnych informacji i pomocy w wypełnieniu wniosku dot. zajęcia pasa drogowego,  dokumentów jakie należy do niego dołączyć i wreszcie obliczyć kwotę należną za zajęcie miejsca.
Wniosek nr 3f dostępny jest na stronie www.zdm.gliwice.pl.

LISTA REMONTÓW 2018

Drogi Gminne

ul. Róży Luksemburg - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Drozdów - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Paderewskiego - remont nawierzchni chodników
ul. Waliszewskiego - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Mała - remont nawierzchni chodników
ul. Malinowskiego - remont nawierzchni jezdni
ul. Jowisza - remont nawierzchni jezdni
ul. Sadowa - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Kunickiego - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Przyszłości - remont nawierzchni jezdni
ul. Domańskiego - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Źródlana - remont nawierzchni jezdni
ul. Wawelska - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Lekarska - remont nawierzchni chodników


Drogi Powiatowe

ul. Rolników od Bojkowskiej do Dożynkowej - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Dworcowa zagosp. terenu w rej. skrzyż. z ul. D. Wałów - remont nawierzchni parkingu
ul. Boh. Getta Warszawskiego (wybrane fragmenty) - remont nawierzchni jezdni
ul. Wojciecha Św. (wybrane fragmenty) - remont nawierzchni jezdni
ul. Świętojańska (wybrane fragmenty) - remont nawierzchni jezdni
ul. Daszyńskiego (wybrane fragmenty) - remont nawierzchni jezdni
ul. Rybnicka  (od Żwirki Wigury do Bardowskiego) - remont nawierzchni chodnika


Zadania sondażowe

ul. Kosmonautów - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Jałowcowa - przedłużenie drogi
ul. Jagodowa - budowa chodnika
ul. Piekarska - utwardzenie drogi
ul. Libelta strona parzysta - remont chodnika
ul. Waliszewskiego - budowa parkingów
ul. Zygmuntowska - remont parkingu

ul. Jagiellońska - ruszyła przebudowa

 

Od remontu skrzyżowania ulic: Jagiellońskiej, Zabrskiej i Konarskiego rozpoczęła się przebudowa ul. Jagiellońskiej docelowo na odcinku od ul. Szarej do ul. Ks. Hlubka. Zmiany w organizacji ruchu realizowane będą etapami, w miarę postępu prac. Obecnie zamknięty dla ruchu jest wlot ul. Konarskiego w kierunku ul.Chorzowskiej oraz wlot ul. Jagiellońskiej od strony ul. Hutniczej.
Ruch odbywa się ulicami: Jagiellońską i Zabrską. Objazdy poprowadzone zostały ulicami : Konarskiego, DTŚ, Robotniczą, Franciszkańską i Hutniczą.
Przebudowa ul. Jagiellońskiej obejmuje usunięcie torowiska, wymianę sieci uzbrojenia podziemnego, remont nawierzchni jezdni i chodników. W ramach realizacji przedsięwzięcia powstanie także ścieżka rowerowa, a miejsca postojowe zostaną uporządkowane.
Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale br.

Kamery termowizyjne w służbie drogowej

Kamery termowizyjne w służbie drogowej.
Jak dotąd miały zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia.
Z tego dobrodziejstwa skorzystać postanowił Zarząd Dróg Miejskich, który działanie tych urządzenia testuje na skrzyżowaniach. Wszystko po to, aby ułatwić sprawny przejazd rowerzystom.
Obecnie prowadzone są testy dwóch kamer termowizyjnych. Obie zainstalowano na skrzyżowaniu z sygnalizacją ulicy DTŚ – Śliwki – Orlickiego – Wybrzeża Armii Krajowej. Kamery wyposażone są w przetworniki, których detekcja oparta jest na analizie promieniowania podczerwieni. Po wykryciu rowerzysty, obraz automatycznie wysyłany jest do sterownika z żądaniem zielonego światła dla tej grupy uczestników ruchu. Prawdopodobnie, jeszcze w tym roku, w to innowacyjne rozwiązanie wyposażone zostaną trzy sygnalizacje : DTŚ - Śliwki - Orlickiego - Wybrzeża Armii Krajowej, Wyspiańskiego – Orlickiego i Kozielska - przy Szkole Podstawowej nr 1.
Niewykluczone, że po zakończonych testach, w ostatnim kwartale tego roku zapadnie decyzja czy kolejne sygnalizacje świetlne w naszym mieście wyposażone zostaną w kamery termowizyjne.

Zamknięcia na czas robót: ul.Wojciecha, ul.Drozdów, ul. Mała

Kierowców czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu czy lokalne utrudnienia, a to wszystko za sprawą prowadzonych remontów bieżących ulic i chodników. Nieprzejezdna jest część ul. św. Wojciecha, na odcinku od ul. Toszeckiej do cmentarza przy ul. św. Wojciecha. Pozostawiono dojazd do nekropolii. Objazd w kierunku Pyskowic wyznaczony jest ulicami : Pionierów i Toszecką. Wyłączenie z ruchu związane jest z przebudową ul. Bończyka.
Także ze względu na remont nawierzchni jezdni, zamknięty został przejazd ul. Drozdów. Wykonawca prac zabezpieczy możliwość dojazdu mieszkańcom do posesji.
Nieprzejezdna jest również ul. Mała, gdzie trwa remont nawierzchni jezdni i chodników. Ulica jest całkowicie wyłączona z ruchu z możliwością dojazdu do posesji.

ul.Zygmuntowska - remont chodnika i miejsc postojowych

Czasowe zmiany w organizacji ruchu czekają na kierowców na ul. Zygmuntowskiej, gdzie prowadzone są prace remontowe nawierzchni chodnika i zatok parkingowych, na odcinku od ul. Ossolińskich do ul. Poezji. Na czas robót wprowadzony został zakaz zatrzymywania się na miejscach parkingowych. Prace powinny zakończyć się pod koniec sierpnia br.

Plakaty wyborcze - ile i gdzie

Zbliżają się wybory samorządowe. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach przypomina i informuje w jaki sposób uzyskać zgodę na umieszczenie plakatów wyborczych w pasie drogowym.
Jaka ilość plakatów przysługuje komitetom wyborczym i wreszcie gdzie można je umieszczać.

Strefa Płatnego Parkowania została rozszerzona

Od lipca Strefa Płatnego Parkowania w Gliwicach, decyzją Rady Miasta Gliwice, została rozszerzona o dodatkowe płatne miejsca parkingowe.
Do strefy został włączony parking nad Drogową Trasą Średnicową oraz fragment ulicy Dubois – od ul. Zwycięstwa do ronda Stanisława Byliny (strefa płatnego parkowania).

Zmiany w organizacji ruchu - węzeł DK88-ul.Chorzowska

Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy na węźle DK88 – ul.Chorzowska. Prowadzone są tam prace związane z remontem mostu. Zakres robót obejmuje rozbiórkę wyposażenia obiektu, wymianę płyty pomostowej, izolacji nawierzchni, wykonanie nowych kap chodnikowych, zabezpieczeń : barier energochłonnych i balustrad. Remont mostu poprawi bezpieczeństwo w ruchu oraz stan techniczny obiektu. Prace prowadzone są etapami, przy zachowaniu ruchu w obu kierunkach.
Roboty powinny zakończyć się na przełomie III i IV kwartału br.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji udziela operator płatnego parkowania - Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., nr tel. 32 441 90 60 | tel. 32 441 90 34.
Odpowiedzi na pytania można znależć także na stronie internetowej www.parkowaniegliwice.pl

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**