ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Oczyszczanie miasta
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

W zdrowym ciele, zdrowy urzędnik


3 złote, 3 srebrne i 2 brązowe medale zdobyli pracownicy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, uczestniczący w I Ogólnopolskiej Spartakiadzie Pracowników Samorządowych, która odbyła się w Poznaniu.
7 pracowników zarządu startowało w kilkunastu konkurencjach, takich jak: bieg na 5 km, bowling, pływanie na 100 m stylem dowolnym, dart czy badminton.
Wszystkim uczestnikom Spartakiady gratulujemy, a szczególne podziękowania należą się medalistom, za reprezentowanie naszego miasta.

Miejsca postojowe wzdłuż Kłodnicy

 
Na ul.Wybrzeże Armii Krajowej porządkowany jest pas drogowy. Realizowane na odcinku od ul.Zwycięstwa do ul.Berbeckiego roboty polegają na remoncie chodnika, wyznaczeniu miejsc postojowych oraz naprawie nawierzchni jezdni.
Kolejny etap robót obejmie 500 m odcinek pobocza między ul.Berbeckiego a ul.J.Śliwki, które zostanie utwardzone płytami ażurowymi. Finał prac przewidziano jesienią br.

Przebudowa mostu w ciągu ul.Dworcowej

 
Całkowicie wyłączony z ruchu odcinek ul.Dworcowej między ul.Kłodnicką a ul.św.Barbary . Prowadzone są tu prace związane z remontem mostu nad rzeką Kłodnicą, w ciągu ul.Dworcowej. Roboty realizowane są tylko i wyłącznie po stronie kościoła garnizonowego.
Ruch samochodów odbywa się bez zmian, trzema pasami ruchu w ciągu głównym ul.Dworcowej.
Utrudnienia w ruchu spowodowane są przebudową mostu nad rzeką Kłodnicą, w ciągu ul.Dworcowej ze względu na konieczność wyburzenia przęsła obiektu, posiadającego trwała wadę. W jego miejsce wybudowane zostanie nowe. Przebudowane zostaną także przyczółki. Przy okazji prac rozebrana zostanie kładka technologiczna nad Kłodnicą, koryto rzeki umocnione, a teren wokół obiektu mostowego uporządkowany. Dzięki realizacji inwestycji most zyska większą nośność z obecnych 15 do 50 ton.
Zakończenie prac przewidziano na koniec I-go półrocza 2017 r.

ul.Długa - zamknieta dla ruchu

Ul. Długa zostanie zamknięta dla ruchu. 5 września br. rozpocznie się tam budowa kanalizacji.
Na czas prac ulica zostanie zamknięta dla ruchu. Zapewniony będzie jedynie dojazd do posesji.

Toszecka - Czołgowa przebudowa skrzyżowania

W rejonie ulic: Toszeckiej i Czołgowej trwają prace związane z przebudową skrzyżowania. Ze względu na zakres prac, niezbędnych do wykonania obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Polega ona na na obustronnym zawężeniu pasów ruchu ul. Toszeckiej oraz całkowitym zamknięciu ul. Czołgowej. Objazd ul. Czołgowej wytyczono ul. Nad Łąkami.
Prace powinny zakończyć się w IV kwartale br.

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadził „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia handlu”.
Z całością dokumentu można zapoznać się tutaj.

ul.Poniatowskiego - zmiana organizacji ruchu


Uwaga kierowcy, zmiana organizacji ruchu !!!
Na ul.Poniatowskiego, 22 czerwca br. zmienione zostało pierwszeństwo przejazdu dla kierowców poruszających się od strony ul.Okrzei. Dotąd uczestnicy ruchu, którzy znajdowali się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, po wprowadzeniu zmian zobowiązani są do ustąpienia pierwszeństwa, nadjeżdżającym z ul.Lipowej, jadącym w kierunku ul. Tarnogorskiej.

Gliwicki odcinek DTŚ- oddany zmotoryzowanym

20 marca br., o godzinie 20:24 oddano do ruchu gliwicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej.


Gliwicka część DTŚ została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy z nich – G1 – przebiega od granicy z Zabrzem do ul.Kujawskiej, jego długość wynosi 2,8 km.Drugi – G2 – to odcinek od ul.Kujawskiej do DK-88 i liczy on 5,6 km.
W ciągu drugiego odcinka wybudowano tunel o długości 493 m. Miejsce to monitorują przez całą dobę pracownicy Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach. Tunel wyposażony jest w pełni w systemy zabezpieczeń, urządzenia wentylacyjne i oddymiające, a także oświetlenie i monitoring. System wideodetekcji zainstalowany w tym miejscu umożliwia przede wszystkim gromadzenie danych o ruchu drogowym i pozwala na automatyczne wykrywanie zdarzeń.


Oznakowanie
pionowe i poziome Drogowej Trasy Średnicowej zostało wykonane zgodnie z najnowszymi technologiami. Na trasie znajdują się znaki zmiennej treści, na których w zależności od aktualnej w danej chwili sytuacji na drodze, można wyświetlać informacje o wypadkach czy innych utrudnieniach w ruchu. W ciągu DTŚ obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h lub 70 km/h. W razie konieczności, doraźnie, na tablicach zmiennej treści wyświetlane będą inne ograniczenia prędkości.

Szerokiej drogi życzy Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, którego pracownicy dołożą wszelkich starań, aby przejazd przez gliwicki odcinek DTŚ był komfortowy i bezpieczny.

Nieznajomość przepisów czy skrajna nieodpowiedzialność ?Pojawiają się wszędzie i o każdej porze. Ryzykują swoje życie i zdrowie. Narażają na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu.
Pieszy przeskakujący przez bariery rozdzielające pasy ruchu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej, piesi spacerujący w tunelu DTŚ, pomysłowość nie zna granic i trudno przewidzieć czym „zaskoczyć” jeszcze mogą .
Co robi pieszy poruszający się Drogową Trasą Średnicową ? Popełnia wykroczenie, które zagrożone jest w „najlepszym” wypadku mandatem. Wchodząc na DTŚ może stracić życie lub zostać kaleką.

 
Trudno wytłumaczyć zachowanie trójki uczestników ruchu widoczne na zdjęciach.
Trudno jest chronić kogoś, przed nim samym, kto podejmuje tak nieodpowiedzialne kroki.
Staje się ofiarą, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego dla pozostałych jego uczestników.

Tabliczki informacyjne w SPP


Zakończył się montaż dodatkowych znaków informacyjnych dla kierowców wjeżdżających do STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA. W sumie zainstalowano ok. 240 tabliczek. Zawierają one informację, kiedy i w jakich godzinach pobierane są opłaty za pozostawienie pojazdu na miejscu postojowym w strefie płatnego parkowania.
W ten sposób Zarząd Dróg Miejskich wyszedł naprzeciw kierowcom, zwłaszcza tym spoza Gliwic.
Oznakowanie jest ponadstandardowe i nieobowiązkowe. W miastach naszego regionu nie jest stosowane.
Przypominamy, że za pozostawienie pojazdu w strefie płatnego parkowania pobierane są opłaty, w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godz. od 10:00 do 18:00.
W Gliwicach strefą płatnego parkowania objęty jest obszar centrum miasta.
Szczegółowe informacje dotyczące strefy płatnego parkowania można znaleźć pod adresem: www.parkowaniegliwice.pl).

Zmiany, zmiany ...

  
Pierwszeństwo przejazdu wprowadzono dla kierowców poruszających się ul.Robotniczą. Według wczesniejszej organizacji ruchu pierwszeństwo przysługiwało tym, którzy po łuki drogi z ul.Baildona do ul.Robotniczej kierowali się w kierunku GZUT.
Natomiast na ul.Franciszkańskiej na odcinku od ul.Paulińskiej do wybudowanego wjazdu/wyjazdu z DTŚ, wprowadzony został ruch  w obu kierunkach.

Umieszczanie reklam w pasie drogowym

W związku ze zmianą przepisów -"Ustawy o drogach publicznych",  informujemy, że każde zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy powinno być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. W związku z tym, aby załatwić sprawę należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek nr 1a lub 1b dotyczący wydania zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym a po uzyskaniu decyzji wniosek nr 1c dotyczący zajęcia pasa drogowego.

Opłaty dodatkowe za postój w strefie płatnego parkowania

Informujemy o możliwości dokonywania opłat dodatkowych w wysokości 50,00 zł za brak biletu parkingowego, w strefie płatnego parkowania w Gliwicach. Dotyczy to opłat, które nie zostały uregulowane w terminie do 7 dni od dnia parkowania pojazdu.
Opłatę dodatkową można wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
W tym celu uruchomiono konto w ING Bank Śląski nr 64 1050 1230 1000 0024 1695 2105.
W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę nieuiszczenia opłaty za parkowanie.

 

Zmiany w opłatach za umieszczanie reklam w pasie drogowym

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 marca 2016 r. stwierdzającym nieważność § 4 ust. 5 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. nr XX/528/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice od dnia 24.04.2016 r. wykreślona została stawka dla reklam świetlnych i podświetlanych.
W związku z tym, w chwili obecnej, za umieszczenie reklam w pasie drogowym dróg publicznych w obrębie miasta Gliwice (za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad) obowiązuje tylko jedna stawka w wysokości 1,80 zł/1 mdla wszystkich reklam.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji udziela operator płatnego parkowania - Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., nr tel. 32 441 90 60 | tel. 32 441 90 34.
Odpowiedzi na pytania można znależć także na stronie internetowej www.parkowaniegliwice.pl

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**

 

 

Tabliczki informacyjne w strefie płatnego parkowania

W części Gliwic, która objęta została Strefą Płatnego Parkowania oprócz znaków określających początek i koniec miejsc przeznaczonych do pozostawiania samochodów, znajdują się tabliczki informujące o sposobie parkowania pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o stosowanie się do oznakowania.


Tabliczka informuje o postawieniu pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu pojazdu na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu samochodu na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o postoju całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika.

          

DK88 - remont wybranych fragmentów


Z początkiem września przeprowadzone zostaną prace remontowe na DK-88. Obejmą one nawierzchnię jezdni „Dekawki” na wybranych, wymagających robót naprawczych odcinkach. Drogowcy remont prowadzić będą od wiaduktu nad torami w kierunku Zabrza.
Od 2 września br.,w miejscach prac, jezdnia zawężana będzie do dwóch pasów. Kierowcy zgodnie z ustawionym oznakowaniem pojadą czynnymi pasami ruchu.
W miejscach robót, które potrwają około dwóch tygodni, prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie i stosowanie się do ograniczenia prędkości.

ul.Dąbrowskiego - utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu spowodowane remontem nawierzchni jezdni na ul.Dąbrowskiego. W związku z realizacją prac wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Zawężono jezdnię, mimo to wykonawca utrzymuje ruch w obu kierunkach. Jedynie na skrzyżowaniu ulic: Dąbrowskiego i Lipowej wyłączono  sygnalizację świetlną.

Remont nawierzchni jezdni - ul. Korczoka

Na ul.Korczoka trwają prace związane z wymianą nawierzchni jezdni.
W związku z tym jej część została wyłączona z ruchu. Wprowadzono ruch jednokierunkowy od skrzyżowania ul.Korczoka z ul. Reymonta. Od  ul.Wielickiej kierowcy poruszają się objazdem ul.: Sikorskiego i Odrowążów. Planowany termin zakończenia robót na tym odcinku to połowa września 2016.

Wiadukt w ciągu ul. Toszeckiej - kolejny etap prac remontowych

 

W związku kolejnym etapem prac, w ramach remontu wiaduktu w ciągu ul. Toszeckiej w Gliwicach nad al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88), obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Toszeckiej w Gliwicach. Ograniczono szerokość jezdni na wiadukcie i dojazdach. Zamknięty został także jeden z chodników. Wprowadzony jest ruch wahadłowy.Ruch pieszy obowiązuje zgodnie z oznakowaniem. O kolejnych zmianach w organzacji ruchu będziemy informowali w osobnych komunikatach.Grottgera-Warszawska-Lubliniecka - przebudowa skrzyżowania


Od rozbiórek nawierzchni jezdni ruszyły prace (11 lipca br.) związane z przebudową skrzyżowania ulic: Grottgera-Warszawskiej-Lublinieckiej.
Zakres prac, niezbędnych do wykonania spowodował zamknięcie wlotów ulic: Warszawskiej i Lublinieckiej od strony ul.Grottgera. Tymczasem ruch na ul.Grottgera zostanie utrzymany w obu kierunkach. Zmiany w tym miejscu wykonawca wprowadzi wraz z postępem prac.
OBJAZD do ul.Lublinieckiej :
- Grottgera, Tarnogórską, Michałowskiego
- Grottgera, Bernardyńską, Michałowskiego.
OBJAZD do ul.Warszawskiej :
- Grottgera, Tarnogórską i Gierymskiego.
Zakończenie prac i utrudnień związanych z robotami planowane jest w IV kwartale bieżącego roku.

    

DK88 - zmiana organizacji ruchu

 
Zmiany w organizacji ruchu na odcinku DK88, w związku z remontem nad tą drogą, wiaduktu w ciągu ul.Toszeckiej.
Ze względu na zakres prac prowadzonych przy obiekcie, wykonawca w zajął środkowe pasy ruchu. Kierowcy poruszaja się tylko skrajnymi pasami tej drogi. Prędkość w tym miejscu ograniczona jest do 40 km/h.
O kolejnych, ewentualnych zmianach ZDM będzie informował odbrębnym komunikatem.

ul.Daszyńskiego - remont


Na ul.Daszyńskiego prowadzone są roboty związane z remontem jezdni. W trakcie realizacji robót prowadzony jest demontaż torowiska tramwajowego na dwóch odcinkach. Pierwszy z nich wyznaczono od dawnej pętli tramwajowej do ronda u zbiegu ul.Sowińskiego, Daszyńskiego, Mickiewicza i Kozłowskiej. Na tym odcinku roboty prowadzone są przy zachowaniu ruchu w obu kierunkach.
Prace na drugim odcinku, od ul.Kościuszki do skrzyżowania ul.Daszyńskiego z ul.Styczyńskiego odbywają się przy całkowitym wyłączeniu z ruchu. Objazd wytyczono ulicami: Kościuszki i Styczyńskiego.

Remont nawierzchni ul. Wybrzeże Armii Krajowej

Trwają prace związane z remontem nawierzchni jezdni ul. Wybrzeże Armii Krajowej na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Berbeckiego. Część jezdni wyłączona została z ruchu. Wprowadzono ruch jednokierunkowy od strony ulicy Zwycięstwa do ul. Berbeckiego, w przeciwnym kierunku ruch odbywa się  objazdem ulicami: Sienkiewicza, łącznik DTŚ, Bohaterów Getta Warszawskiego.  Roboty obejmują wymianę nawierzchni jezdni wraz z fragmentami podbudowy z kamienia. Planowany termin zakończenia robót na tym odcinku to koniec września bieżącego roku.

LISTA REMONTÓW 2016 r.

Drogi gminne

ul.Wolności  zadanie sondażowe - renowacja terenów zielonych na odcinku od ul.Marksa do ul.Partyzantów,

ul.Warzywna - zadanie sondażowe – remont nawierzchni jezdni,

ul.22 Lipca - zadanie sondażowe – remont nawierzchni jezdni i chodników,

ul.Kochanowskiego– remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Uszczyka – remont nawierzchni jezdni - kontynuacja remontu z 2015r.- II etap,

ul.Konarskiego - remont nawierzchni jezdni - odcinek od ul.Częstochowskiej do DTŚ,

ul.Jowisza nr od 1 do 7 – remont chodnika,

ul.Gorkiego – remont nawierzchni jezdni,

ul.Marksa – remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul.Wieniawskiego do ul.Wolności,

ul.Długa – remont nawierzchni chodników,

ul.Centaura – remont nawierzchni jezdni i chodników,

ul.Graniczna – budowa chodnika na odcinku od ul.Ligockiej do ul.Strzelniczej,

ul.Wincentego Pola – remont nawierzchni jezdni i chodników,

ul.Wybrzeże Armii Krajowej – budowa i remont miejsc parkingowych,

ul.Wybrzeże Wojska Polskiego (aleja piesza za Urzędem Miejskim) - remont nawierzchni jezdni,

ul.Poznańska - remont nawierzchni jezdni,

ul.Legnicka - remonty nawierzchni jezdni.

 

Drogi powiatowe, krajowe, wojewódzkie

ul.Kozielska – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

DK - 88 – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Andersa - remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Śliwki – remont nawierzchni jezdni na odcinku od wiaduktu PKP do DTŚ,

ul.Daszyńskiego – remont nawierzchni chodników - wybrane fragmenty,

ul.Dworcowa – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Toszecka – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Traktorzystów - budowa chodnika na odcinku, od ul.Traktorzystów w kierunku ul.Frezji,

ul.Franciszkańska - budowa miejsc postojowych i remont nawierzchni jezdni, na odcinku od od ronda do ul.Paulińskiej,

ul.Sobieskiego – remont nawierzchni chodników na odcinku od ul.Kościuszki do ul.Słowackiego oraz jezdni z kostki kamiennej - wybrane fragmenty,

ul.Królewskiej Tamy - budowa chodnika i remont nawierzchni jezdni na odcinku od ronda do ul.Baildona,

ul.Dąbrowskiego – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Portowa – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Korczoka – remont nawierzchni jezdni,

ul.Czapli – budowa chodnika, uzupełnienie chodników przy budowie ronda.

 

Kujawska,Panewnicka,Akademicka - zamknięte dla ruchu.

Kujawska, Panewnicka i Akademicka to ulice, które 24 maja br. zostały wyłączone z ruchu. Prowadzone są tam prace związane z przebudową układu drogowego w rejonie Hali Widowiskowo-Sportowej w Gliwicach.
Z ruchu wyłączono odcinek ul.Kujawskiej – na odcinku od ronda z ul.Skłodowskiej-Curie do ul.Dolnej, odcinek ul.Panewnickiej – od ul.Pszczyńskiej do ul.Baildona oraz ul.Akademicka na odcinku od ul.Skłodowskiej-Curie do ul.Panewnickiej.
Autobusy linii 702 kursują ul.Pszczyńską
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zwraca się z prośbą o stosowanie do oznakowania i zwrócenie uwagi na wprowadzone objazdy.

Portowa- zmiany w organizacji ruchu


Na odcinku ul.Portowej podwyższona została prędkość do 70 km/h.
Zmiany dotyczą części tej ulicy, od Śląskiego Centrum Logistyki do ul. Staromiejskiej (z wyłączeniem krótkiego odcinka na wysokości nr 87, gdzie znajduje się przejście dla pieszych i przejazd rowerowy).

Pieszy ma pierwszeństwo !


Bezwzględne pierwszeństwo pieszych, to nie postulat lecz przywilej, który od 1 marca br. przysługuje wszystkim, poruszającym się pieszo po gliwickiej Starówce, gdzie wprowadzona została STREFA ZAMIESZKANIA.
W takim miejscu, pieszy nie jest zobowiązany do korzystania z chodnika lub pobocza. Ma prawo korzystać z całej szerokości jezdni, na której ma pierwszeństwo przed samochodami.
Dla kierowców wprowadzono ograniczenie prędkości do 20 km/h.
Strefa zamieszkania obowiązuje na obszarze Starego Miasta zamkniętego ulicami Górnych Wałów i Dolnych Wałów.
To nie koniec zmian.
Na wszystkich skrzyżowaniach Starówki zlikwidowane zostało pierwszeństwo przejazdu. Od 1 marca br. wprowadzone zostały skrzyżowania równorzędne, gdzie pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony.
Sposób parkowania samochodów w obrębie Starego Miasta pozostaje bez zmian. Jest ono możliwe w miejscach do tego wyznaczonych.
PIESZYCH prosimy o rozwagę, a KIEROWCÓW o zachowanie szczególnej ostrożności.

Kolejne, aktywne przejście

   

Poprawa bezpieczeństwa, nie tylko w ruchu samochodowym, ale także pieszych to priorytet dla Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Po pilotażowym wprowadzeniu znaku aktywnego na przejściach dla pieszych w ciągu ulic: Toszeckiej, Żabińskiego, Kozielskiej, Jedności, Beskidzkiej i Kosów zainstalowano kolejny u zbiegu ul. Dworcowej i Dolnych Wałów.
Sygnalizacja ostrzegawcza ustawiana jest w miejscach, gdzie zarządca drogi w szczególny sposób chce zwrócić uwagę kierowców na zagrożenia w ruchu drogowym. Dzięki doborowi odpowiednich źródeł światła aktywny znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach pogodowych. Dodatkowo sygnalizacja ostrzegawcza pozwala na płynniejszy ruch, niż przy standardowej sygnalizacji świetlnej, wszędzie tam, gdzie zastosowanie pełnej sygnalizacji świetlnej nie znajduje uzasadnienia.

Niecodzienna delegacja


Była olbrzymia laurka, były słowa uznania i podziękowania, ale najcenniejszym był uśmiech dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gliwicach. W Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach gościła niecodzienna delegacja, która doceniła starania i pracę ZDM.
W ostatnich dniach w pobliżu zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Gliwicach zakończyła się budowa miejsc postojowych, z których korzystać mogą także rodzice dowożący dzieci do placówki szkolno-opiekuńczej.
-„Dla takich chwil, warto robić najmniejsze rzeczy. Być może w skali miasta nie są one wyraziste, ale dla społeczności lokalnej okazały się być ogromnie pomocne” - mówiła podczas spotkania p.o.dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach – Anna Gilner.
W ostatnim czasie powstało zaledwie kilka miejsc postojowych, ale jak się okazało są one ogromnie pomocne dla rodziców przywożących swoje dzieci do tej placów szkolno-przedszkolnej.

Stałe zamknięcia tunelu – środa/czwartek i piątek/sobota


Sprawność wentylatorów, czujników zadymienia, kamer obserwujących przez całą dobę ruch, to tylko niektóre z prac, prowadzonych co tydzień w tunelu znajdującym się w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej. Na czas ich trwania, dla bezpieczeństwa osób prowadzących prace konserwacyjne, tunel musi być zamykany. Przyjęto, że przegląd odbywa się w godzinach nocnych, kiedy natężenie ruchu jest najmniejsze. Prace realizowane są między godz. 23:00 (środa) do 5:00 (czwartek).
Nie oznacza to jednak, że przez cały ten okres tunel jest nieprzejezdny. Przy mniejszej ilości niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych, czas jego zamknięcia będzie krótszy .
Informacje o wyłączeniu z ruchu tunelu, każdorazowo wyświetlane są na tablicach zmiennej treści. Na stałe ustawione są także tablice wskazujące trasę objazdu.

 

O czystość w tunelu, służby za to odpowiedzialne dbają raz w tygodniu.Zawsze nocą z piątku na sobotę, pojawia się tam zamiatarka. Zwykle zabiegi te trwają ok. 2 godzin. Wyjątkiem będzie sprzątanie kwartalne, które może potrwać kilka godzin. Podobnie jak w przypadku zamknięcia tunelu na czas prac konserwacyjnych, także i przy wyłączeniu ze względu na sprzątanie, na tablicach zmiennej treści pojawiają się informacje o braku przejezdności.

Zmiany - na skrzyżowaniu ulic: Fornalskiej i Dzierżona


Uwaga kierowcy, zmiany na skrzyżowaniu ulic: Fornalskiej i Dzierżona. Dotychczas obowiązujace w tym miejscu skrzyżowanie z pierwszeństwem przejazdu zamienione zostało na równorzędne, gdzie pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Przypominamy także, że w tym rejonie obowiązuje strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h.
ZDM zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi na oznakowanie w miejscu wprowadzanych zmian, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa.