bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Zimowe utrzymanie

WYKAZ OSÓB NADZORUJĄCYCH PRZEBIEG PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

 1. Koordynator zespołu: Andrzej Razmus, tel.: 607 606 225
 2. Zastępca koordynatora: Ryszard Hanzel, tel.: 667 096 122
 3. Podinspektor: Grzegorz Milewski tel.: 607 608 832

FIRMY REALIZUJĄCE PRACE PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE MIASTA GLIWICE

Rejon 1 DTŚ
BALCER sp. z o.o.
tel.: 733 230 909

[pobierz]

Rejon 2 DK 88
BALCER sp. z o.o.
tel.: 733 230 909
[pobierz]
Rejon 3 TRYNEK - SIKORNIK - BOJKÓW + obwodnica południowa - Zesłańców Sybiru (Kościuszki, Kopalniana, Rybnicka, Bojkowska, Okrężna)
REMONDIS
Gliwice, ul. Kaszubska 2
tel.: (32) 231 08 58 w. 210 lub 232
fax: (32) 238 23 85
DYSPOZYTOR: tel.: 502 586 280
[pobierz]
Rejon 4 ŁABĘDY – CZECHOWICE – KOPERNIK - SZOBISZOWICE (Przyszowska, Starogiwicka)
2B BALCER Krzysztof
Gliwice, ul Ligonia 37/3A
KORDYNATOR: Krzysztof BALCER tel. 606 114 206
[pobierz]
Rejon 5 OSTROPA – BRZEZINKA – STARE GLIWICE – WOJTOWA WIEŚ - WILCZE GARDŁO (Kozielsa, Plebiscytowa, Okulickiego, Dolnej Wsi, Daszyńskiego, obwodnica do Rybnickiej)
REMONDIS
Gliwice, ul. Kaszubska 2
fax: (32) 238 23 85
DYSPOZYTOR: tel.: 502 586 280
[pobierz]
Rejon 6 STARE MIASTO – CENTRUM – NOWE MIASTO (Andersa, Boh. G. W., Dworcowa, Kościuszki, Pl. Piłsudskiego, Pszczyńska, Siemińskiego, Sobieskiego, Styczyńskiego, Warszawska, Wrocławska, Zwycięstwa)
BALCER Sp. z o.o.
Gliwice, Daszyńskiego 449,
tel/fax: 32/234 80 05
KORDYNATOR: Aniela BALCER tel. 733 230 909
[pobierz]
Rejon 7 ŻERNIKI – SZOBISZOWICE – SZOBISZOWICE LAS
ZUKTZ Jacek WIECZOREK

Bytom, ul. Łokietka 4
tel: 32/289 24 50; fax: 32/289 27 43
KORDYNATOR: Karol KACZMARSKI tel. 501 269 162
Jerzy WOJCIECHOWSKI tel. 501 269 162
[pobierz]
Rejon 8 CHODNIKI
REMONDIS
Gliwice, ul. Kaszubska 2
tel: 32/231 08 58 w.210 lub 232;
fax: 32/238 23 85
DYSPOZYTOR: tel.: 502 586 280
[pobierz]
Rejon 9 STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
FHU NATEZJA
Trachy, ul. Raciborska 25G
DYSPOZYTOR: Łukasz BREMER tel. 511 608 543
[pobierz]
Rejon 10 CENTRUM – POLITECHNIKA - SOŚNICA (Chorzowska, Bł. Czesława, Franciszkańska, Kujawska, Odrowążów, kr. Tamy, Poniatowskiego, Sikorskiego, Zabrska
REMONDIS
Gliwice, ul. Kaszubska 2
DYSPOZYTOR: tel.: 502 586 280
[pobierz]
Rejon 11 PRZYSTANKI PKM
FUH NATEZJA
Trachy, ul. Raciborska 25G
tel: 32/289 24 50; fax: 32/289 27 43
KORDYNATOR: Łukasz BREMER tel. 511 608 543
[pobierz]
Rejon 12 PRZEJAZD ALARMOWY
2B BALCER Krzysztof
Gliwice, ul Ligonia 37/3A
KORDYNATOR: Krzysztof BALCER tel. 606 114 206
[pobierz]

Strzałka

 1. W pierwszej kolejności Wykonawca odśnieżał będzie i posypywał główne uliceszlaki komunikacyjne wraz z pasami włączeń i wyłączeń, skrzyżowania oraz pasy dla relacji skrętnych w ich obrębie na terenie miasta tj. wszystkie jezdnie z wykazu w-1 oznaczone cyfrą 1. Jezdnie te muszą być przejezdnezabezpieczone przed śliskością (czarne, mokre) do jednej godziny po ustaniu opadów śniegu. W trakcie intensywnych i długotrwałych (powyżej 3 godzin) opadów śniegu Wykonawca będzie wykonywał prace stale nie dopuszczając do zalegania na jezdni warstwy błota pośniegowego grubszej niż 5 cm.  Jezdnie oznaczone cyfrą 2  w wykazie W-1 muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością (czarne, mokre) do trzech godzin po ustaniu opadów śniegu. W trakcie intensywnych i długotrwałych (powyżej 3 godzin) opadów śniegu Wykonawca będzie wykonywał prace stale nie dopuszczając do zalegania na jezdni warstwy błota pośniegowego grubszej niż 5 cm. Jezdnie oznaczone cyfrą 3  w wykazie W-1 muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością (czarne, mokre) do sześciu godzin po ustaniu opadów śniegu. Szczególnie dokładnie należy wykonać płużenie przy krawężnikach, tak aby odkryć studzienki odwadniające i umożliwić spływ wody do wpustów odwadniających. W przypadku nieskuteczności metody mechanicznej w wyżej wymienionych miejscach należy zastosować ręczną metodę odśnieżania.
   
 2. Jezdnie o nawierzchni szutrowej, gruntowej oraz wszystkie wymienione w rejonach z znacznikiem literowym „A” odśnieżane są w standardzie na biało bez użycia środków chemicznych. W sytuacji gdy jezdnie wymienione w rejonach z znacznikiem literowym „A” posiadają nawierzchnie utwardzoną należy również te nawierzchnie zabezpieczyć przed śliskością do uszorstniania nawierzchni Wykonawca będzie stosował piasek.
   
 3. W pierwszej kolejności Wykonawca odśnieżał chodniki(ciagi rowerowo piesze) oznaczone przez Zamawiającego cyfrą 1 ujęte w załączniku do SIWZ W-1-Rejon 8. Wykonawca odśnieżał będzie chodniki oznaczone cyfrą 1. Obiekty te muszą być oczyszczone z śniegu i lodu do nawierzchni właściwej na całej szerokości oraz zabezpieczone przed śliskością do 3 godzin od momentu ustania opadów. Pozostałe chodniki ujęte w wykazie zostaną  oczyszczone z śniegu i lodu do nawierzchni właściwej oraz zabezpieczone przed śliskością do 6 godzin od momentu ustania opadów. W przypadku obfitych opadów śniegu Wykonawca ma obowiązek odśnieżyć chodnik na minimalną szerokość 140cm.  W przypadku uruchomienia Akcji Zima przy trwających opadów śniegu Wykonawca winien wykonywać prace w systemie pracy ciągłej nie dopuszczając do zalegania na powierzchni chodników warstwy śniegu większej niż 8 cm. Wykonawca odśnieży w rejonie przejścia dla pieszych każdorazowo obszar o szerokości minimum1 metra na całej długości przejścia.
   
 4. W pierwszej kolejności Wykonawca odśnieżał będzie przystanki komunikacji miejskiej oznaczone przez Zamawiającego gwiazdką „*” ujęte w załączniku do SIWZ W-1-Rejon 11. Przystanek komunikacji miejskiej w ramach zimowego utrzymania to prostokąt o wymiarach 30 mb na 4 mb przyjmując wiatę przystankową, a jeżeli nie ma wiaty to słupek przystankowy jako środek tego obszaru. Wykonawca na przystankach, gdzie nie może spełnić powyższego warunku, wykona prace na powierzchni umożliwiającej swobodne wsiadanie i wysiadanie pasażerów z autobusu. Wykonawca ma obowiązek do 3 godzin na przystankach oznaczonych gwiazdką oraz do 6 godzin na pozostałych, od momentu ustania opadów usunąć śnieg, lód do nawierzchni właściwej przystanku oraz zabezpieczyć powierzchnię przed śliskością zimową.  W przypadku obfitych opadów śniegu Wykonawca ma obowiązek usunąć nadmiar (powyżej 10 cm ) śniegu z zadaszenia wiaty przystankowej. W przypadku uruchomienia Akcji Zima przy trwających opadów śniegu Wykonawca winien wykonywać prace w systemie pracy ciągłej nie dopuszczając do zalegania na powierzchni przystanków warstwy śniegu większej niż 8 cm.
   
 5. W odniesieniu do rejonu Strefy Płatnego Parkowania Wykonawca wykonując prace polegające na odśnieżaniu, zabezpieczaniu przed śliskością miejsc parkingowych zlokalizowanych na jezdni, chodnikach i zatokach postojowych obejmie zakresem odśnieżania również powierzchnie w obrębie miejsca parkingowego umożliwiając dostęp do niego z każdej strony. Tam gdzie miejsce parkingowe zlokalizowane jest na chodniku utrzymaniu podlega jego cała nawierzchnia Strefa Płatnego Parkowania oznaczona litera A,  każde miejsce parkingowe  musi być oczyszczone ze śniegu i lodu do nawierzchni właściwej na całej szerokości oraz zabezpieczone przed śliskością do 3 godzin po ustaniu opadów a zebrany śnieg usuwa na bieżąco. Strefa Płatnego Parkowania oznaczona litera B,  każde miejsce parkingowe  musi być oczyszczone ze śniegu i lodu do nawierzchni właściwej na całej szerokości oraz zabezpieczone przed śliskością do 5 godzin po ustaniu opadów a zebrany śnieg usuwany na bieżąco. Wykonawca zwróci szczególną uwagę w trakcie wykonywania prac na urządzenia identyfikujące ilość pojazdów zaparkowanych w strefie, każdy czujnik winien być prawidłowo oczyszczony z śniegu lodu itp. Lokalizacja miejsc parkingowych uwidoczniona jest na załączniku mapowym.

Strzałka