bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Czeremchy, grusze, klony zwyczajne

drzewa wycinka
drzewa wycinka
drzewa wycinka
drzewa wycinka
drzewa wycinka
drzewa wycinka

Czeremchy wirginijskie zastąpią rosnące klony wzdłuż ul. Opawskiej.  Przy ul. Kosów natomiast, w miejsce klonów nasadzone zostaną grusze. W obu przypadkach będzie to kontynuacja nasadzeń, które rozpoczęły się w ubiegłym roku.
Zamierające, martwe lub stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia lipy drobnolistne z ul.Mickiewicza zastąpi ten sam gatunek. Zachowany zostanie tym samym szpaler drzew w historycznym układzie zieleni. W miejsce usuniętych drzewa z ul. Sobieskiego nasadzone zostaną klony zwyczajne.
Prace związane z usuwaniem drzew, przeprowadzone będą na podstawie wydanej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego, a dla ul. Mickiewicza i Sobieskiego za zgodą Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Nasadzenia zastępcze, rozpoczną się wiosną br.