bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Decyzja PINB w sprawie hałdy przy ul. Pszczyńskiej

hałda

Do końca bieżącego roku, firma eksploatująca obecnie hałdę przy ul. Pszczyńskiej, gdzie kilkukrotnie dochodziło do jej osuwisk, otrzymała z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice nakaz - w postaci decyzji administracyjnej - na przeprowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem terenu.
Decyzja, została wydana po zgłoszeniach przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach faktu o osunięciach skarpy – hałdy pokopalnianej, na pas drogowy ulicy Pszczyńskiej, stwarzając w ten sposób bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym, pieszym oraz blokadami drogi na wiele godzin. Użytkownik hałdy został wezwany i zobowiązany do realizacji szeregu prac, które wyeliminują zagrożenie związane z osuwiskami skarpy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazał termin wykonania prac do 31 grudnia bieżącego roku.