bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Jedna oferta dla alei Mickiewicza

Mickiewicza2
Mickiewicza 1
Mickiewicza4
Mickiewicza3

Firma A-Propol z Gliwic, jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania - "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei Mickiewicza w Gliwicach”. Po przeprowadzeniu  badania i oceny złożonej oferty, nie wykluczone, że podpisanie umowy z wykonawcą byłoby możliwe w najbliższych tygodniach. Zakres opracowania projektowego obejmuje kompleksową przebudowę całego ciągu alei. Zgodnie z założeniami przetargowymi musi on uwzględniać całkowitą wymianę nawierzchni, przebudowę oświetlenia wraz ze zmianą lokalizacji małej architektury, a także projekt zagospodarowania zieleni. Na uzyskanie decyzji w formie pozwolenia na budowę, wykonawca będzie miał 12 miesięcy. Po stronie projektanta będzie również uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych, w sąsiedztwie szpaleru lip stanowiących obiekt ochrony konserwatorskiej. Zakres opracowania projektowego obejmował będzie cały odcinek alei Mickiewicza (około 750 m) od ronda im. Prof. Stanisława Fryzego do ul. Zawiszy Czarnego.