bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Kasztanowce czerwone

ziel gliw
Główna
Barlickiego

Bez względu na pogodę nasi wykonawcy nie ustają w nasadzeniach drzew w pasach drogowych. Dostrzec można ich było m.in. na ul. Głównej w Łabędach, gdzie ulokowali  kasztanowce czerwone. Nasadzenia są kontynuacją wcześniejszych, prowadzonych wzdłuż tej ulicy i na Placu Niepodległości. Kolejnym miejscem, w którym rosnąć będą nowe rośliny jest odcinek ul. Barlickiego między ul. Zwycięstwa a ul. Berbeckiego. Tu również nasadzono kasztanowce czerwone. Wcześniej, tego samego gatunku drzewa ulokowano w pasie drogowym ul. Barlickiego, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa a Dworcową.

Info i foto: ZDM Gliwice