bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Kolejne strefy 30

strefa30 1
strefa 30 2

Wydaje się być oczywistym, że znaki drogowe służą kierowcom, w różnych aspektach, ale szczególne znaczenie można przypisać tym, które regulują prędkość w ruchu drogowym. Można ustawić ich cały szpaler i nie osiągnąć zamierzonego celu, czyli zwiększonego poziomu bezpieczeństwa. Od samych użytkowników dróg zależy, czy tak jak w przypadku strefy ograniczonej prędkości wyznaczonej na ulicach: Wakacyjnej, Żeglarskiej i Strażackiej, będzie spokojniej. To kolejne miejsca, na których od dziś kierowcy nie powinni poruszać się z prędkością większą niż wskazana na znakach – 30 km/h.
W ostatnim czasie, takie strefy wprowadzone zostały w części dzielnicy Sikornik. Do 30 km/h, kierowcy muszą zwolnić m.in. na ulicach: Mewy, Czajki i Bekasa.
W najbliższych dniach, do strefy 30 włączone zostaną ulice: Zimorodka, Rybitwy, Cyraneczki, Kormoranów, Wilgi, Kokoszki i Derkacza.
Strefy ograniczonej prędkości wprowadza się dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych.