bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Koniec roku - czas podsumowań i planów

Zabrska 1
obwodnica pl
al si
kozlowska
brzezinka
plocka
s30
rosliny2
sprzatanie

    Odcinek zachodniej i południowej obwodnicy, nieustanne prace nad kolejnym łączącym tym razem ul. Sowińskiego i Daszyńskiego, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kozielskiej , ul. Biegusa czy Kozłowskiej. Metamorfoza alei Sikornik, ulic: Zabrskiej, Płockiej, Warszawskiej i Tuwima. To tylko niektóre spośród zrealizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w ostatnich dwunastu miesiącach inwestycji i remontów na terenie Gliwic. Na przeszkodzie, do założonego z początkiem roku planu i harmonogramu prac, nie stanęła nawet sytuacja związana z pandemią.
    Wiele dzielnic miasta wzbogaciło się nie tylko o nowe połączenia drogowe, ale także o wyremontowane nawierzchnie ulic. Powstały miejsca postojowe. Wprowadzono także bezpiecznie rozwiązania w organizacji ruchu.
    W mijającym roku, wyjątkowo zazieleniło się w Gliwicach, a liczby mówią same za siebie i nie wymagają komentarza. Tylko w pasach drogowych w 2020 r. nasadzono ponad dwa tysiące drzew, prawie dwadzieścia jeden tysięcy bylin i tyle samo krzewów. Najczęściej, w pasach drogowych administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich, nasadzano lipę srebrzystą 'Brabant' i graba pospolitego 'Fastigiata'. Wśród krzewów dominowały: ligustr, róża, jałowiec i berberys. Natomiast w bylinach prym wiodły: jeżówka, bodziszek, miskant i proso.
    W nowy rok ZDM wejdzie z kolejnymi realizacjami. Warto wspomnieć choćby o przebudowie po południowej stronie dworca PKP, która prowadzona będzie w ramach budowy Centrum Przesiadkowego w Gliwicach. Dzięki tej realizacji kwartał tej części miasta zyska nowe, atrakcyjne zagospodarowanie. Zmiany obejmą ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, Okopową część ul. Piwnej, a także ulic: Jagiellońskiej i Zwycięstwa.
Jeżeli uda się wyłonić wykonawcę, to już w przyszłym roku rozpoczęłoby się przygotowywanie dokumentacji projektowej m.in. dla  budowy kolejnego odcinka obwodnicy południowej: od ul. Bojkowskiej do ul. Rybnickiej, a także wielu innych przedsięwzięć drogowych.
Oprócz realizacji inwestycji, jak co roku, w 2021 r., kontynuowany będzie także plan napraw nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni oraz wielu bieżących spraw, które leżą w gestii Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.