bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Lista remontów dróg - 2021 r.

lr2
lr1
lr3
lr4
lr5
lr6

LISTA REMONTÓW 2021 r.

Drogi gminne:

Aleja Sikornik - II etap (odcinek ok. 200 m od ul. Czajki w kierunku ul. Biegusa) - remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego
ul. Batorego - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Czarnieckiego - (odcinek od ul. Żółkiewskiego do ul. Dąbrowskiego) - remont nawierzchni jezdni
ul. Jasińskiego - remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych
ul. Młodych Patriotów od nr 1 do nr 5 - remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych
ul. Nałkowskiej - (odcinek od ul. Strzelców Bytomskich do przejazdu PKP) - remont nawierzchni chodnika
ul. Rogozińskiego - skrzyżowanie z ul. Graniczną - budowa mini ronda wraz z chodnikami w rejonie skrzyżowania
ul. Wiślana - I etap - (odcinek od skrzyżowania z ul. Jesienną do ul. Wiślanej 12 - rejon przedszkola miejskiego) - remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych

Drogi powiatowe:

Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego - (wybrane fragmenty) - remont nawierzchni jezdni
ul. Daszyńskiego - (odcinek od skrzyżowania z obwodnicą do ul. Słonecznej) - remont nawierzchni jezdni
ul. Franciszkańska - (odcinek od ul. Paulińskiej do ul. Bł. Czesława) - budowa miejsc postojowych po stronie DTŚ
ul. Kościuszki - (skrzyżowanie z ul. Zygmunta Starego oraz odcinek do skrzyżowania z ul. Ziemowita) - remont nawierzchni jezdni
ul. Rolników III etap - (odcinek ok. 300 m w kierunku ul. Knurowskiej) - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Słowackiego - (odcinek od ul. Zygmunta Starego do ul. Daszyńskiego) - remont nawierzchni jezdni
ul. Strzody - remont nawierzchni jezdni
ul. Świętojańska - (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Cechowej) - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Warszawska - II etap (od ul. Gierymskiego do ul. Świętojańskiej) - remont nawierzchni jezdni i miejsc postojowych

 

Drogi wewnętrzne:

Droga wewnętrzna przy ul. Jasnej (pomiędzy Orlikiem a filią Urzędu Miejskiego) - przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych na odcinku od ul. Jasnej
do zakrętu przy Okręgowym Urzędzie Górniczym.

ul. Towarowa - przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na całym odcinku drogi należącym do Gminy Gliwice.