bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Remonty, budowy ...

mlynska po
pszczynska 3

Budowa chodnika i roboty związane z remontem kanalizacji deszczowej będą przyczyną utrudnień w ruchu. W przyszłym tygodniu (17 czerwca) planowane jest częściowe zamknięcie ul. Moniuszki - wjazd od ul. Kłodnickiej. Dojazd możliwy będzie od strony ul. Częstochowskiej i dalej ul. Gorzołki do ul. Moniuszki.
Kierowcy poruszać się będą objazdem wyznaczony na tablicach informacyjnych i znakach.
Tego samego dnia nieznaczne
 utrudnienia mogą pojawić się na na ul. Rogozińskiego i Granicznej, gdzie rozpoczną się prace związane z budową chodnika.