bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Tymczasowa organizacja ruchu (ul. Okopowa oraz dojazd do dworca PKP)

Zgodnie z deklaracją wykonawcy od dnia 08.04.2021 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na ul. Okopowej oraz w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego z ul. Zwycięstwa, łącznie z dojazdem do dworca PKP. Prace są związane z budową Centrum Przesiadkowego. Zamknięta będzie ul. Okopowa oraz nastąpi zmiana dojazdu do dworca kolejowego. Wlot na dworzec PKP zostanie zamknięty, natomiast na istniejącym wylocie z dworca zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe.