bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Zamknięcie ul. Zabrskiej

Zabrska 1
zabrska3
zabrska4
zabrska2

W ostatnim tygodniu stycznia (25.01) mają ruszyć prace związane z remontem kolejnego odcinka ul. Zabrskiej. Z tego powodu zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic: Błogosławionego Czesława, Hutniczej i Zabrskiej do wiaduktu nad torami kolejowymi.
Realizacja prac będzie wiązała się z szeregiem zmian w organizacji ruchu. Objazd poprowadzony zostanie ulicami: Jagiellońską, Hlubka, Piwną, Traugutta i Dąbrowskiego.
Tak jak w przypadku realizacji prac w I etapie remontu ul. Zabrskiej, tak i teraz roboty rozpoczną się od demontażu torowiska i wymiany infrastruktury podziemnej.
Na czas robót wprowadzone zostaną także dodatkowe zmiany w organizacji ruchu na ulicach przyległych do remontowanego odcinka:
- ul. Błogosławionego Czesława od ul. Zabrskiej do ul. Paulińskiej – ruch dwukierunkowy,
- ul. Paulińska – wyznaczony zostanie ruch tylko w jednym kierunku do ul. Franciszkańskiej.
Ruch pieszych zostanie utrzymany tylko jedną stroną wiaduktu. Przystanki autobusowe linii A4 zostaną przeniesione na ul. Franciszkańską i Jagiellońską.
W ubiegłym roku zakończył się I etap przebudowy ul. Zabrskiej. W jego trakcie wymieniono nawierzchnię jezdni i chodników, przebudowano oświetlenie uliczne i wymieniono infrastrukturę podziemną. Powstał także odcinek ścieżki rowerowej i zatoki autobusowe. Ulica wzbogaciła się także o nowe nasadzenia drzew i krzewów.