bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Całkiem nowa ul. Kozłowska. Jeszcze tylko odbiór inwestycji.

kozłowska1
kozłowska2
kozłowska3
kozłowska4
kozłowska5

Nowa nawierzchnia drogi, nowy ciąg pieszy i rowerowy. W efekcie trwających 9 miesięcy prac wybudowano blisko 500 metrowy odcinek drogi w ciągu ul. Kozłowskiej. Prace rozpoczęła budowa kanalizacji deszczowej. Inwestycja wymagała także przebudowy gazociągu, sieci energetycznych i teletechnicznych, wodociągu i kanalizacji. Wybudowano także oświetlenie uliczne.  
Realizacja prac to koszt prawie 5 mln zł. Roboty finansowane są miejskiego budżetu, z  rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 2 mln złotych oraz z Funduszu Inwestycji Lokalnych do kwoty 1,24 mln. zł. Obecnie wykonawca robót przygotowuje inwestycję do odbioru.