bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

ul. Witosa - utrudnienia

Nieznaczne, ale jednak utrudnienia od 16 listopada br., na odcinku ul. Witosa, gdzie prowadzone będą prace odtworzeniowe po budowie przyłączy infrastruktury podziemnej, a także polegające na poszerzeniu jezdni. Na czas robót, wykonawca przygotuje drogę technologiczną, po której poprowadzony zostanie ruch na czas naprawy nawierzchni jezdni.
Zakończenie prac i tym samym utrudnień, planowane jest jeszcze w tym miesiącu.