bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Potrzebna zgoda na zajęcie pasa drogowego

Worki na gruz i odpady budowlane, kontenery, pojemniki na odzież, leżaki plażowe wystawiane przy kawiarenkach, na to i wiele innych rzeczy, które zajmują pas drogowy na terenie naszego miasta, należy uzyskać stosowne zezwolenie zarządcy drogi. 
Nawet na taką niecodzienną potrzebę, jaką zastali w jednej z gliwickich dzielnic inspektorzy Zarządu Dróg Miejskich, gdzie pół jezdni zajęto pod suszenie traw, powinno zostać poprzedzone wydaniem zgody.

Brak zezwolenia, skutkuje naliczeniem kary wynikającej z ustawy.

Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt  4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zajmujący miejsce w pasie drogowym zobligowani są do uiszczenia stosownej opłaty za zajęcie pasa drogowego (treść uchwały nr XXXI/648/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18.11.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice - http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2021/7361/akt.pdf
Otrzymanie zezwolenia, poprzedzone jest złożeniem wniosku (3 F), który można pobrać ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, pracownicy ZDM, dyżurujący pod numerami telefonów: 32 3008656, 32 3008613, 32 3008614, udzielają niezbędnych informacji i pomocy w wypełnieniu wniosku i dokumentów, które należy do niego dołączyć.

zdjecie2  zdjęcie3